Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Plasma lipid peroxidation in smokers [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(2): 57-59

Plasma lipid peroxidation in smokers

Süleyman DEMİR1, Sibel ÖZKURT2, Mehmet KÖSEOĞLU1, Yaşar ENLİ1, Diler ASLAN1, Naciye GÜMÜŞSU1
1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli

Cigarette smoke is known to contain high concentrations of free radicals and oxidants, and induces oxidative damage. In order to examine the oxidative effect of cigarette smoking, oxidative status was evaluated by measuring the concentrations of plasma malondialdehyde (MDA), a stable end-product of lipid peroxidation and total sulfhydryl groups. For the control group (n=18 males, ages 24-48 with the mean 35), the plasma MDA concentrations and the total sulfhydryl content were found as 1.06±0.32 nmol/ml (mean±SD) and 18.6±2.3 mol/L, respectively. For the cigarette smoking group (n=29 males, ages 24-52 with the mean 38), the plasma MDA concentrations and the total sulfydryl content were found as 1.40±0.50 nmol/ml (mean±SD) and 18.3±2.0 mol/L, respectively. It was found a significant difference between the MDA levels of these two groups (p=0.029). There was no significant difference between the total sulfhydryl content of both groups. These data show that cigarette smoking increases oxidative stress of plasma.

Keywords: Smoking, total sulfhydryl group, malondialdehyde.


Sigara içenlerde plazma lipid peroksidasyonu

Süleyman DEMİR1, Sibel ÖZKURT2, Mehmet KÖSEOĞLU1, Yaşar ENLİ1, Diler ASLAN1, Naciye GÜMÜŞSU1
1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli

Sigara içiminin insanlarda yaptığı zarar verici etkiler uzun zamandır vurgulanmaktadır. Bu zarar verici etkinin ortaya çıkmasında serbest radikallerin rolünün olup olmadığı da ilgi çekici bir araştırma konusudur. Sigara içiminin oksidatif etkilerini incelemek için, bu çalışmada serbest radikallerin hücre zarında oluşturduğu lipid peroksidasyonunun son ürünlerinden olan malondialdehit (MDA) ve antioksidan savunmanın bir göstergesi olarak total sülfidril gruplarının plazma konsantrasyonları ölçüldü. Bu amaçla günde ortalama bir paket ve üzerinde sigara içen, yaşları 24 ile 52 arasında değişen (ortalama 38) 29 kişi çalışma grubuna alındı. Yaşları 24 ile 48 arasında (ortalama 35) olan 18 sağlıklı erkek kontrol grubunu oluşturuyordu. Kontrol grubunun plazma MDA konsantrasyonu 1.06±0.32 nmol/ml, sigara içenlerde 1.40±0.50 olarak belirlendi. İki grubun MDA düzeyleri arasında p=0.029 düzeyinde farklılık saptandı. Total sülfidril grupları ise kontrol grubunda 18.6±2.3 µmd/L, sigara içenlerde 18.3±2.0 µmd/L olarak saptandı ve farklılık anlamlı değildi. Bu veriler sigara içiminin lipid peroksidasyonunun göstergesi olan MDA'yı artırmasıyla oksidatif strese neden olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sigara, malondialdehit, total sülfidril grubu.


Süleyman DEMİR, Sibel ÖZKURT, Mehmet KÖSEOĞLU, Yaşar ENLİ, Diler ASLAN, Naciye GÜMÜŞSU. Plasma lipid peroxidation in smokers. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(2): 57-59


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale