Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The effect of arterial oxygen content on tumor response to radiotherapy in epidermoid lung cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(3): 100-104

The effect of arterial oxygen content on tumor response to radiotherapy in epidermoid lung cancer

Ergun TOZKOPARAN1, İsmail YÜKSEKOL1, Metin ÖZKAN1, Erkan BOZKANAT2, Ömer DENİZ2, Faruk ÇİFTÇİ2, Arzu BALKAN1, Sema SAVCI3, Necmettin DEMİRCİ1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Etlik, Ankara
2GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Acıbadem-İstanbul
3Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Ankara

The existence of radiation resistant hypoxic cells has recently been demonstrated in human tumor tissues. Anemia is also known to be a significant prognostic factor for the radiotherapy of various tumors. This is possibly related to the increased ratio of hypoxic cells in tumor tissue due to diminished oxygen transport capacity of blood. Arterial oxygen content (Ca02) is believed to reflect the actual oxygen volume transported by capillaries to the tissues. In this study, we aimed to investigate the relationship between postradiotherapy tumor regression in epidermoid lung cancer and CaO2, arterial oxygen saturation (SaO2), partial arterial oxygen pressure (PaO2) and hemoglobin (Hb) level. Radiotherapy applied twenty-seven patients with epidermoid lung cancer were enrolled in the study. Postradiotherapy tumor regression was calculated as a ratio of change in the tumor area. CaO2, an actual indicator of tissue oxygenation, showed more correlation in tumor regression than hemoglobin. This indirectly reveals that tissue hypoxia is effective on tumor resistance to irradiation.

Keywords: Arterial oxygen content, lung cancer, rediotherapy, tumor response


Epidermoid akciğer kanserinde arteriyel oksijen içeriğinin tümorün radyoterapiye olan yanıtına etkisi

Ergun TOZKOPARAN1, İsmail YÜKSEKOL1, Metin ÖZKAN1, Erkan BOZKANAT2, Ömer DENİZ2, Faruk ÇİFTÇİ2, Arzu BALKAN1, Sema SAVCI3, Necmettin DEMİRCİ1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Etlik, Ankara
2GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Acıbadem-İstanbul
3Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Ankara

Son zamanlarda insan tümörlerinde radyasyona dirençli hipoksik hücrelerin varlığı gösterilmiştir. Aneminin de çeşitli tümörlerin radyoterapisinde önemli bir prognostik faktör olduğu bilinmektedir. Bunun olası bir mekanizması, kanın azalmış oksijen taşıma kapasitesi sonucunda, tümör dokusundaki hipoksik hücre oranının artması olabilir. Arteriyel oksijen içeriğinin (CaO2) dokulara kapillerlerle taşınan aktüel oksijen hacmini yansıttığı kabul edilir. Bu çalışmada CaO2, arterial oksijen saturasyonu (SaO2), parsiyel arteriyel oksijen basıncı (PaO2) ve hemoglobin düzeyinin epidermoid hücreli akciğer kanserlerinde radyoterapi sonrası tümör regresyonuyla olan ilişkisini araştırmak amaçlandı. Radikal radyoterapi uygulanan 27 epidermoid bronş kanserli hasta çalışmaya alındı. Radyoterapi sonrasındaki tümör regresyonu tümör alanındaki gerilemenin oranı olarak ölçüldü. Tedavi öncesi CaO2, SaO2, PaO2 ve hemoglobin düzeyi ile tümör regresyonu arasında anlamlı korelasyon saptandı. (Sırasıyla; r = 0.766, p< 0.001; r = 0.891, p< 0.001; r = 0.859, p< 0.001; r = 0.529, p< 0.01) Aktüel doku oksijenasyonunun bir göstergesi olan CaO2, hemoglobine göre tümör regresyonuyla daha fazla korelasyon göstermiştir. Bu doku hipoksisinin radyoterapiye olan dirençte etkili olduğunu indirekt olarak gösterir.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, arteriyel oksijen içeriği, radyoterapi, tümör yanıtı


Ergun TOZKOPARAN, İsmail YÜKSEKOL, Metin ÖZKAN, Erkan BOZKANAT, Ömer DENİZ, Faruk ÇİFTÇİ, Arzu BALKAN, Sema SAVCI, Necmettin DEMİRCİ. The effect of arterial oxygen content on tumor response to radiotherapy in epidermoid lung cancer. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(3): 100-104

Corresponding Author: Ergun TOZKOPARAN


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale