Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
An Endobronchial Hamartoma Case Treated by Bronchoscopy [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(3): 191-193 | DOI: 10.5505/solunum.2011.85698  

An Endobronchial Hamartoma Case Treated by Bronchoscopy

Leyla Yağcı Tuncer1, Volkan Baysungur2, Ebru Damadoğlu1, Erdal Okur2, Ebru Sulu1, Gökhan Ergene2, Adnan Yılmaz1
1Department Of Chest Diseases, Süreyyapaşa Educational And Research Hospital For Chest Diseases And Thoracic Surgery, Istanbul, Turkey
2Department Of Thoracic Surgery, Süreyyapaşa Educational And Research Hospital For Chest Diseases And Thoracic Surgery, Istanbul, Turkey

A sixty-one-year-old man was admitted to the hospital with left sided chest pain, fever and chills. Chest X-ray showed opacity on left middle and lower zone abutting the left hemidiaphragm and left cardiac border. Body temperature was 38°C, physical examination of the chest revealed dullness and decreased breath sounds on left lower zone. Computed tomography of the thorax showed pleural effusion and associated atelectasis on left lung. Pleural effusion was an exudate. Fiberoptic bronchoscopy demonstrated a polypoid mass lesion totally obstructing the anteromedial segment of the left lower lobe. Pathologic diagnosis was hamartoma. It was removed with cryotherapy. Computed tomography of the thorax was normal after treatment. In conclusion, endobronchial hamartomas can cause pneumonia and atelectasis. Bronchoscopic treatment modalities can successfully be applied to these lesions.

Keywords: hamartoma, endobronchial, bronchoscopy, cryotherapy


Bronkoskopi ile Tedavi Edilen Endobronşiyal Hamartom Olgusu

Leyla Yağcı Tuncer1, Volkan Baysungur2, Ebru Damadoğlu1, Erdal Okur2, Ebru Sulu1, Gökhan Ergene2, Adnan Yılmaz1
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, İstanbul

Altmış bir yaşında erkek hasta bir aydır devam eden sol yan ağrısı, ateş ve üşüme-titreme yakınmalarıyla hastaneye başvurdu. Arkaön akciğer grafisinde sol akciğer orta ve alt zonda, kalp ve hemidiyafragma konturunu silen homojen yoğunluk artışı görüldü. Fizik bakıda ateş 38°C, sol alt zonda matite ve solunum seslerinde azalma saptandı. Bilgisayarlı toraks tomografisinde solda plevral sıvı ve komşuluğunda atelektazi saptandı. Torasentezle alınan plevral sıvı örneği eksuda niteliğindeydi. Fiberoptik bronkoskopide, sol alt lob anteromedial segment girişini tamamen kapatan polipoid kitle görüldü. Bronkoskopik biyopsi patolojisi hamartom olarak rapor edildi. Lezyon bronkoskopi aracılığıyla kriyoterapi uygulanarak çıkarıldı. Tedavi sonrası bilgisayarlı toraks tomografisinde patolojik bulgu saptanmadı. Sonuç olarak, endobronşiyal hamartomlar pnömoni ve atelektaziye neden olabilirler. Bu lezyonların tedavisinde bronkoskopik yöntemler başarıyla uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: hamartom, endobronşiyal, bronkoskopi, kriyoterapi


Leyla Yağcı Tuncer, Volkan Baysungur, Ebru Damadoğlu, Erdal Okur, Ebru Sulu, Gökhan Ergene, Adnan Yılmaz. An Endobronchial Hamartoma Case Treated by Bronchoscopy. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(3): 191-193

Corresponding Author: Ebru Sulu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale