Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Retrospective analysis of 138 cases with bronchiectasis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(3): 396-401

Retrospective analysis of 138 cases with bronchiectasis

Sibel ALPAR, Hüseyin LAKADAMYALI, Güzin GÜRSOY, Tülay BAŞTUĞ, Bahar KURT
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Patients with bronchiectasis have a high risk of morbidity and mortality with a prolonged hospitalization.In this study, bacteriologic, radiologic findings , predisposition factors and treatment of 138 patients who were treated in Atatürk Chest Disease and Chest Surgery Center in 2000 are examined retrospectively Median age was 51.7±12.8 years. The most observed symptoms were dyspne(70.4%) and cough (54.3 %). In 68 (49.2 %) of cases bronchiectasis were bilateral. Tuberculosis (25.3 %) and childhood infections(21%) were the most common predisposing factors.In 39 (28.2 % ) of cases, there were complications related to bronchiectasis. The most seen complication was recurrent pneumonie (15%). Surgery was applied to 31 (22 %) of cases while the rest of the patients were medically treated. The most applied surgical resections were left basal lobectomy- lingulectomy (19.2%) and right basal lobectomy (19.2%). Bronchiectasis is still a serious matter in our country. By the sufficient treatment of childhood infections tuberculosis and effective vaccinotion programs, decrease of the incidence of bronchiectasis can be observed.

Keywords: Bronchiectasis, etiology, complications


138 bronşektazi olgusunun retrospektif olarak irdelenmesi

Sibel ALPAR, Hüseyin LAKADAMYALI, Güzin GÜRSOY, Tülay BAŞTUĞ, Bahar KURT
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Bronşektazili hastalar sıklıkla hospitalizasyon gerektirmekte, morbitite ve mortalite açısından yüksek risk taşımaktadır. Bu çalışmada, 2000 yılında Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bronşektazi tanısıyla izlenen 138 olgu retrospektif olarak klinik, bakteriyolojik, radyolojik özellikleri ve tedavi yöntemleri açısından incelenmiştir. Hastaların yaş ortalaması 51.7± 12.8 idi. En sık gözlenen semptomlar olarak nefes darlığı(%70.4) ve öksürük (%54.3) tespit edildi. Bronşektazili olguların 68'i (%48) bilateraldi. Predispoze faktör olarak en fazla tüberküloz (%25.3) ve çocukluk çağı enfeksiyonları(%21) saptandı. Olguların 39'unda (%28.2) bronşektaziye bağlı komplikasyonlar bulundu ve en sık gözlenen komplikasyon tekrarlayan pnömöni idi. Otuz bir olguya (% 22.5) cerrahi tedavi uygulanırken, geriye kalan 107 olguya (%77.5) medikal tedavi verilmiştir. Cerrahi rezeksiyon olarak en sık sol alt lobektomi ve lingulektomi (%19.2) ve sağ alt lobektomi (% 19.2) uygulanmıştır. Bronşektazi ülkemizde halen ciddi bir sorundur.Çocukluk çağı enfeksiyonları ve tüberkülozun yeterli tedavisi ve etkin aşılama programları ile bronşektazi insidansında azalma gözlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Bronflektezi, etyoloji, komplikasyon


Sibel ALPAR, Hüseyin LAKADAMYALI, Güzin GÜRSOY, Tülay BAŞTUĞ, Bahar KURT. Retrospective analysis of 138 cases with bronchiectasis. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(3): 396-401

Corresponding Author: Sibel ALPAR


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale