Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Smoking Habits and Nicotine Dependency Perceptions of the Students in Gaziosmanpasa University in Tokat [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(3): 97-104

Smoking Habits and Nicotine Dependency Perceptions of the Students in Gaziosmanpasa University in Tokat

Serhat Çelikel1, Ünal Erkorkmaz2, Zehra Seyfikli1
1Gaziosmanpasa University, School Of Medicine, Departmant Of Chest Diseases, Tokat, Turkey
2Gaziosmanpasa University, School Of Medicine, Department Of Biostatistics And Medical Informatics, Tokat, Turkey

Aim: The aim of this study was to investigate the attitudes towards smoking, relations between smoking and demographic characters of students of Gaziosmanpaşa (GOP) University and compare their self perception of nicotine dependence and scores of Fagerström test for nicotine dependence (FTND).
Material and methods: The study was conducted in 24 departments of six faculties of GOP University by a questionnaire which contains 26 questions about demographic characters, nicotine dependence and also alcohol consumption.
Results: One thousand eight hundred seventy students were enrolled to the study and 53% of them were male. Mean age of the students was 21.2±2. Of the students, 55% has tried smoking before they were 15 years old and 87% before 18. Prevalance of current smokers was 36% (males 46%, females 24%, p<0.001). Of the smokers, 22% started to smoke in university. The ones who defined themselves as “nicotine dependent” and the amount of cigarettes they smoke as “many”, had significantly higher FTND scores. Growing in a house where family members smoke, having an educated mother, having poor school performance, and alcohol use were factors related with smoking. Furthermore, the ones whose mothers were smokers, were significantly more nicotine dependent.
Conclusion: Since significant number of students begin to smoke in university, universities should be the primary target for anti-smoking campaigns. Students are able to perceive their nicotine dependence properly. Smoking mothers have negative influences on smoking of their children and their nicotine dependence.This is why importance of smoking mother should be particularly emphasized in anti-smoking campaigns.

Keywords: alcohol drinking, epidemiology, nicotine dependence, smoking cigarettes, university students


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları ve Nikotin Bağımlılığı Algıları

Serhat Çelikel1, Ünal Erkorkmaz2, Zehra Seyfikli1
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ve Tbc Ad, Tokat
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ve Tıp Bilişimi Ad, Tokat

Amaç: Bu çalışma, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin sigara konusundaki tutum ve davranışlarını incelemek, sigara içiciliğinin sosyo-demografik özellikler ile ilişkisini araştırmak, nikotin bağımlılığı konusundaki subjektif değerlendirmeleri Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT) ile karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve yöntem: Çalışmamızda, GOP Üniversitesi bünyesindeki altı fakülteye bağlı 24 bölümdeki öğrencilere, demografik verilerini ve sigara alışkanlıklarını sorgulayan anket formu dağıtıldı. Sigara anket formu, altısı FNBT soruları, ikisi öğrencilerin alkol kullanımları ilgili olmak üzere, 26 sorudan oluşmaktaydı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 1870 öğrencinin %53’ü erkekti ve yaş ortalamaları 21.2±2 idi. Sigara içmeyi deneyenlerin %55’i ilk denemelerini 15 yaşına kadar, %87’si 18 yaşına kadar yapmıştı. Düzenli sigara içme yaygınlığı genel olarak %36, erkeklerde %46, kızlarda %24 idi ve fark anlamlıydı (p<0.001). Sigara içenlerin %22’si ilk kez üniversitede sigaraya başlamıştı. Günde içtikleri sigara miktarını “çok” ve kendilerini “sigara bağımlısı” olarak tanımlayan öğrencilerin FNBT skorları anlamlı derecede daha yüksek bulundu (p<0.001). Öğrencilerin %24’ü alkol kullanıyordu. Ev ortamında sigara içilmesi, annenin eğitimli olması, okul performansının kötü olması ve alkol kullanımı, sigara içiciliği ile ilişkili bulundu. Ayrıca annesi sigara içen çocukların daha fazla nikotin bağımlısı oldukları saptandı.
Sonuç: Sigara içenlerin önemli bir bölümü sigaraya ilk kez üniversitede başlamaktadır ve bu nedenle sigara karşıtı çalışmalar için üniversiteler öncelikli hedeflerden biri olmalıdır. Ev ortamında sigara içilmesi, annenin eğitimli olması, okul performansının kötü olması ve alkol kullanımı, sigara içiciliği ile ilişkili bulunmuştur. Öğrenciler nikotin bağımlılıklarını doğru algılayabilmektedirler ve anneleri sigara içen öğrenciler daha fazla nikotin bağımlısı olmaktadır. Bu nedenle sigara karşıtı kampanyalarda sigara içen annenin önemi özellikle vurgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: alkol kullanımı, epidemiyoloji, nikotin bağımlılığı, sigara, üniversite öğrencileri


Serhat Çelikel, Ünal Erkorkmaz, Zehra Seyfikli. Smoking Habits and Nicotine Dependency Perceptions of the Students in Gaziosmanpasa University in Tokat. Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(3): 97-104

Corresponding Author: Serhat Çelikel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale