Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A Rare Complication Of Miliary Tuberculosis: Spontan Pneumotorax [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(2): 83-86

A Rare Complication Of Miliary Tuberculosis: Spontan Pneumotorax

Muammer Bilir1, Ali Mert2, Canan Akman3, Fehmi Tabak3, Recep Öztürk2, Reşat Özaras1, Yıldırım Aktuğlu2
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji Ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Pneumothorax is a rare complication of miliary tuberculosis. In this report, a 25-year-old patient developing pneumothorax in the 10th day of the miliary tuberculosis treatment is presented and the related literature has been reviewed.

Keywords: Pneumothorax, miliary tuberculosis


Miliyer Tüberkülozda Nadir Bir Komplikasyon: Bir Spontan Pnömotoraks Olgusu

Muammer Bilir1, Ali Mert2, Canan Akman3, Fehmi Tabak3, Recep Öztürk2, Reşat Özaras1, Yıldırım Aktuğlu2
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji Ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Pnömotoraks, miliyer tüberkülozun ender bir komplikasyonudur. Bu yazıda, miliyer tüberküloz tedavisi görmekte iken tedavinin lO.günü pnömotoraks gelişen 25 yaşındaki bir erkek hasta sunularak ilgili literatür gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pnömotoraks, miliyer tüberküloz


Muammer Bilir, Ali Mert, Canan Akman, Fehmi Tabak, Recep Öztürk, Reşat Özaras, Yıldırım Aktuğlu. A Rare Complication Of Miliary Tuberculosis: Spontan Pneumotorax. Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(2): 83-86

Corresponding Author: Muammer Bilir


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale