Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Initial Bronchoscopic Therapy for Typical Bronchial Carcinoid: Case Report [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(2): 121-124 | DOI: 10.5505/solunum.2011.87587  

Initial Bronchoscopic Therapy for Typical Bronchial Carcinoid: Case Report

Aydan Mertoğlu1, Kenan Can Ceylan2, Naime Taşdöğen1, Ali Kadri Çırak1, Nur Yücel3
1Chest Disease Training And Research Hospital, Chest Disease, Izmır
2Chest Disease Training And Research Hospital, Chest Surgery, Izmır
3Chest Disease Training And Research Hospital, Pathology Department, Izmır

Malignancy of carcinoid tumors of the lung are potentially low and therefore less invasive treatments may be considered. Bronchoscopic treatment is an alternative to immediate surgical resection in patients -with intraluminal bronchial typical carcinoids. Initial bronchoscopic treatment is given to improve presurgical condition, and to enable less extensive parenchymal resection. Implementation of initial bronchoscopic treatment has no negative impact on surgical treatment outcome.
We here in report a case of intraluminal bronchial typical carcinoid removed by argon plasma coagulation by initial bronchoscopic approach. The case -was a 48-year-old man, suffering from productive cough and sputum for three months. Bronchoscopic examination revealed endobronchial vascularized tumors. Based on histopathological findings, we diagnosed typical carcinoids. The patient underwent argon plasma coagulation treatment by bronchoscopic approach several times. After a series of treatments, his symptoms improved but recurrence -was found at the 4th month of follow-up. Then the patient -was treated successfully by means of parenchyma-saving procedure.

Keywords: carcinoid of the lung, initial bronchoscopic treatment


İnisyal Bronkoskopik Tedavi Uygulanan Tipik Karsinoid Tümör Olgusu

Aydan Mertoğlu1, Kenan Can Ceylan2, Naime Taşdöğen1, Ali Kadri Çırak1, Nur Yücel3
1Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir
2Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İzmir
3Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Birimi, İzmir

Akciğerdeki tipik karsinoid tümörlerin ınalignite potansiyeli düşüktür ve daha az invazif yöntemlerle tedavilerinden bahsedilebilmektedir. intraluminal bronşiyal tipik karsinoidli olgularda bronkoskopik tedaviler acil cerrahi girişimlerin alternatifidir. Cerrahi öncesi bronkoskopik tedaviler, hastanın klinik durumunu düzeltmek ve parankim koruyucu rezeksiyonlara olanak sağlamak için uygulanmaktadır. Cerrahi öncesi inisyal bronkoskopik tedavi uygulanmasının cerrahi tedavi sonuçlarına olumsuz bir etkisi yoktur.
Bu makalede argon plazma koagülasyonu ile inisyal bronkoskopik tedavi uygulanan intraluminal bronşiyal tipik karsinoidli bir olgu sunulmaktadır. Kırk sekiz yaşında erkek olgu üç aydır devam eden prodüktif öksürük ve balgam çıkarmaktan yakınmaktaydı. Bronkoskopide endobronşiyal vaskülarize tümör saptandı. Histopatolojisi tipik karsinoid olarak raporlandı. Hastaya birkaç seans endobronşiyal argon plazma koagülasyonu ile tedavi uygulandı. Tedaviler sonrası şikayetleri düzeldi ama 4. ay kontrolünde nüks saptandı. Bunun üzerine parankim koruyucu cerrahiyle başarıyla tedavi edildi.

Anahtar Kelimeler: bronşiyal karsinoid, inisyal bronkoskopik tedavi


Aydan Mertoğlu, Kenan Can Ceylan, Naime Taşdöğen, Ali Kadri Çırak, Nur Yücel. Initial Bronchoscopic Therapy for Typical Bronchial Carcinoid: Case Report. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(2): 121-124

Corresponding Author: Aydan Mertoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale