Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The respiratory muscle activity in patients with chronic obstructive pulmonary disease [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(1): 10-14

The respiratory muscle activity in patients with chronic obstructive pulmonary disease

Nermin KARATURAN YELMEN1, Gülderen ŞAHİN1, Bilun GEMİCİOĞLU2, Sema UMUT2, Nurhayat YILDIRIM2
1İstanbul Üniversitsei Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İstanbul

In this study we investigated the activity of the accessory respiratory muscles in 20 patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) aged 63.5± 10.93 and 7 voluntary non-smoking healthy adults aged 39.0±8.25. To determine the activation of the accessory respiratory muscles in COPD and the control group, the electromyograms from the sternocleidomastoid and the externus obliques were recorded on the Grass Model-7 Polygraph using surface electrodes.The activation periods of the sternocleidomastoid and the externus obliques muscles were found significantly longer (p<0.001), and the relaxation periods significantly shorter in patients with COPD compared to the control group (p<0.001). The results of this study suggest that the activity of the accessory respiratory muscles in patients with COPD increase to be able to prevent respiratory failure.

Keywords: COPD, accessory respiratory muscles, control of breathing.


Kronik obstrüktif akciğer hastalığında solunum kaslarının aktivitesinin incelenmesi

Nermin KARATURAN YELMEN1, Gülderen ŞAHİN1, Bilun GEMİCİOĞLU2, Sema UMUT2, Nurhayat YILDIRIM2
1İstanbul Üniversitsei Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İstanbul

Çalışmamızda yaş ortalaması (63.5±10.93) yıl olan 20 KOAH'lı hastada ve yaş ortalaması (39.0±8.25) yıl olan, sigara içmeyen tam sağlıklı 7 kişide istirahat durumunda solunum yardımcı kaslarının aktivitelerini araştırdık. Solunum yardımcı kaslarının aktivasyonunu incelemek için; hasta ve kontrol gruplarında, inspirasyon yardımcı kası sternocleidomastoid ve ekspirasyon yardımcı kası externus obliquus'tan yüzeyel elektrodlar aracılığı ile Grass 7 Poligrafta EMG kayıtları yapıldı. KOAH'lı hastalarda, sternocleidomastoid ve externus obliquus kaslarının (Student's t testi) aktivasyon süreleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak uzun (p<0.001, p<0.001), gevşeme süreleri anlamlı olarak kısa (p<0.001, p<0.001) bulundu. Sonuç olarak bulgularımız, KOAH'lı hastalarda oluşan solunum yetmezliğini engellemek ve pompa faaliyetine katkıda bulunmak amacı ile solunum yardımcı kaslarının aktivitelerinin arttığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: KOAH, solunum yardımcı kasları, solunum düzenlenmesi.


Nermin KARATURAN YELMEN, Gülderen ŞAHİN, Bilun GEMİCİOĞLU, Sema UMUT, Nurhayat YILDIRIM. The respiratory muscle activity in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(1): 10-14


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale