Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Outcomes of the eight-channel ambulatory recording unit in a sleep laboratory [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(1): 18-23

Outcomes of the eight-channel ambulatory recording unit in a sleep laboratory

Ali Nihat ANNAKKAYA1, Öner BALBAY1, Cahit BİLGİN1, Mete ERBAŞ1, Peri ARBAK1
AİBÜ. Düzce Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, DÜZCE

The aim of this study was to assess the cardiorespiratory variables (CRV) of suspected obstructive sleep apnea (OSA) patients using a polygraph. Patients who attended our clinic with sleep-related respiratory disorders were randomly selected. Detailed history, physical examination, spirometry, plain chest radiograph, biochemical parameters, electrocardiogram and Epworth Sleepiness Scale (ESS) were ordered and taken in every patient. CRV were studied using 8-channel POLY-MESAM (PM) (MAP; Martinsried, Germany) unit classified by the American Sleep Disorders Association (ASDA) as a level III sleep study. 20 patients were included in the study with the following characteristics: mean age 46±14 years (range 17-69 years), average smoking history 12±18 pack-years. Snoring, excessive daytime sleepiness, witnessed apnea, nocturia and traffic accident due to sleepiness were observed in 95 % (n=19), 75% (n=15), 75% (n=15), 60% (n=12) and 25% (n=5) of patients, respectively. ESS and Apnea-hypopnea index (AHI) of patients were significantly correlated (p<0.001, r=0.783). In patients with a history of traffic accident (5/20) and nocturia (12/20), a diagnosis of obstructive slep apnea syndrome (OSAS) based on a AHI>5 was significantly more common (p=0.03 and p=0.006, respectively). Epworth Sleepiness Scale can be helpful in clinical evaluation of suspected OSAS. Especially patients with a history of traffic accident and nocturia should be carefully evaluated for OSAS.

Keywords: OSAS, POLY-MESAM, sleep laboratory


8-kanal modifiye portabl uyku-apne ünitesi sonuçları

Ali Nihat ANNAKKAYA1, Öner BALBAY1, Cahit BİLGİN1, Mete ERBAŞ1, Peri ARBAK1
AİBÜ. Düzce Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, DÜZCE

Uykuda solunum bozukluklarının tanısında 'polisomnografi' altın standart özelliğini korumaktadır. Bu yöntemin zahmetli ve pahalı olması nedeni ile daha ucuz alternatişer arayışına gidilmiştir. Bu nedenle, özellikle Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) tanısında poligrafik yöntemler giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır. OSAS kliniği olan olgulara, ayrıntılı anamnez, Epworth Uykululuk Skalası anketi, fizik muayene, solunum fonksiyon testleri uygulandı. Uyku laboratuvarında, gözetim altında, ASDA (American Sleep Disorders Association)'nın Kategori III sistem olarak sınışandırdığı, 8 kanallı POLY-MESAM (PM) (MAP: Martinsried, Germany) ünitesi ile kardiopulmoner uyku çalışması yapıldı. Uyku çalışmasına alınan 4'ü kadın, 16'sı erkek toplam 20 olgunun yaş ortalamaları 46±14 (17-69) idi. Olguların %40'ında ortalama 12±18 paket-yıl sigara anamnezi mevcuttu. Horlama %95 (19/20), gündüz aşırı uyku hali %75 (15/20), tanıklı apne %70 (14/20) oranında tespit edildi. Epworth uykululuk skalası ile Apne-Hipopne indeksi (AHİ) anlamlı olarak (pozitif) korelasyon gösteriyordu (p<0,001, r=0,783). Çalışmaya alınan olgularda, uyuklama nedeni ile trafik kazası (5/20) ve noktüri (12/20) öyküsü olanların OSAS (AHİ>5) sıklığı anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla p=0,03 ve p=0,006). OSAS klinik değerlendirilmesinde Epworth subjektif uykululuk değerlendirme skalası yararlı olabilir. Özellikle uyuklama nedeni ile trafik kazası atlatmış ve noktürisi olan olguların OSAS yönünden değerlendirilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: OSAS, POLY-MESAM, uyku laboratuvarı


Ali Nihat ANNAKKAYA, Öner BALBAY, Cahit BİLGİN, Mete ERBAŞ, Peri ARBAK. Outcomes of the eight-channel ambulatory recording unit in a sleep laboratory. Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(1): 18-23


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale