Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Frequency of Influenza and Pneumococcal Vaccination in COPD [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(1): 21-25 | DOI: 10.5505/solunum.2011.88155  

The Frequency of Influenza and Pneumococcal Vaccination in COPD

Savaş Özsu1, Ergün Uçar2, Yakup Arslan2, Emin Maden3, Hayati Bilgiç2
1Karadeniz Technical University, School Of Medicine, Department Of Chest, Trabzon,Turkey
2Gülhane Military Medical Academy And School Of Medicine, Department Of Pulmonary Medicine,Ankara,Turkey
3Selcuk University, School Of Medicine, Department Of Chest, Konya,Turkey

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an important public health issue. COPD exacerbations are the common cause of mortality and morbidity. Efficient treatment strategies for prevention of exacerbations are still inadequate. Most acute exacerbations are triggered by viral or bacterial infections. Therefore, vaccinations against influenza and pneumococcus are currently recommended for all persons -with COPD. Several studies showed that vaccination reduces the mortality and morbidity related to COPD.
The aim of present study -was to investigate the influenza/ pneumococcal vaccination rate and predictors of influenza and pneumococcal vaccination among them. Questionnaire forms including questions about demographic data of patients and also influenza/pneumococcal vaccination -were filled by face to face interview method.
The study -was carried out between November 2009 and March 2010 and this study included 129 patients. The mean age of the patients -was 67 (41-85) years; and 95% "were males. COPD severity -was graded as mild in 8% of patients, moderate in 47 %, severe and very severe in 45 % respectively. The rate of patients having been vaccinated in the previous year -was 37%, and the rate of pneumococcal vaccination at least once -was 15%. In the present study it -was found that there -was no correlation between vaccination frequency and severity of COPD. This study showed that influenza and pneumococcal vaccination rates among COPD patients are quite low. Therefore, importance of vaccination should be emphasized by clinicians.

Keywords: COPD, vaccination, influenza, pneumococ


KOAH Hastalarında Influenza ve Pnömokok Aşılanma Sıklığı

Savaş Özsu1, Ergün Uçar2, Yakup Arslan2, Emin Maden3, Hayati Bilgiç2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Göğüs Hastalıkları, Trabzon, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,Türkiye
3Selçuk Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Göğüs Hastalıkları, Konya, Türkiye

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) önemli bir halk sağ¬lığı sorunudur. KOAH atakları mortalite ve morbiditenin en önemli nedenidir. Atakların önlenmesinde etkin tedaviler henüz yeterli değildir. KOAH ataklarını sıklıkla bakteriyel veya viral infeksiyonlar tetiklemektedir. Bu yüzden, KOAH tanısı olan hastalara grip ve pnömokok aşısı önerilmektedir. Yapılan çalışmalar, aşılamanın mortalite ve morbiditeyi azalttığını gös¬termektedir.
Biz bu çalışmada, çeşitli soruları içeren anket formu ile KOAH tanılı olgularla yüz yüze görüşerek, grip ve pnömokok aşısı uygulanma sıklığını sorguladık.
Çalışmaya, Kasım 2009 ile Mart 2010 tarihleri arasında poliklini¬ğimize başvuran 129 hasta alındı. Hastaların demografik veri¬leri ve aşı uygulanma öyküleri anket formuna kaydedildi. Hastaların ortalama yaşı 67 (41-85) idi ve %95'i erkekti. Hastaların %8'inde hafif, %47'sinde orta, %45'inde ağır ve çok ağır KOAH tanısı vardı. Çalışmamızda, KOAH'ta grip için aşı¬lanma sıklığının %37, pnömokok aşılanma sıklığının ise %15 olduğu görüldü. KOAH ağırlığıyla aşılanma sıklığı arasında ilişki bulunmadı. Çalışmamız KOAH olgularında aşılanma sık¬lığının az olduğunu göstermektedir. Bu nedenle aşılanmanın önemini daha fazla vurgulamalıyız.

Anahtar Kelimeler: KOAH, bağışıklama, influenza, pnömokok


Savaş Özsu, Ergün Uçar, Yakup Arslan, Emin Maden, Hayati Bilgiç. The Frequency of Influenza and Pneumococcal Vaccination in COPD. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(1): 21-25

Corresponding Author: Savaş Özsu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale