Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Cardiovascular Risk Factors in Chronic Obstructive Pulmonary Disease [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 131-132 | DOI: 10.5152/solunum.2013.025  

Cardiovascular Risk Factors in Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Sinem Güngör1, Murat Yalçınsoy1, Sevinç Bilgin1, Esra Tekiner2, Esen Akkaya1
1Pulmonary Disease, Süreyyapaşa Chest And Thoracic Surgery Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Internal Disease, Avcılar Hospital, İstanbul, Turkey

Several reports noticed that there is strong relationship between chronic obstructive pulmonary diseases (COPD) and cardiovasculer diseases (CVD). COPD is an important risk factor for atherosclerosis. Even modest reductions in expiratory flow volumes elevate the risk of ischemic heart diseases. We aim to evaluate risk factors for CVD on patient with COPD. There are 33 patients in this analysis (% 82 male). The average age was 64 ± 9.5 years. Smoking status was current smokers 12%, ex-smokers 67%, non-smokers 21 %. Family history for CVD was 9%. Air flow obstruction degrees were mild 9%, moderate 30%, severe 12%, very severe 49%. High systolic blood pressure and diastolic blood pressure were 67%, 52% respectively. High lipids; cholesterol 49%, triglyceride 15%, LDL 54%, and low HDL 67%.
In conclusion; although the mechanisms responsible for this association remain largely unknown, in our little COPD group have risk factors for CVD. Further studies for this subject may provide potential new therapeutic targets to reduce cardiovascular complication rate in COPD.Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Kardiyovasküler Risk Faktörleri

Sinem Güngör1, Murat Yalçınsoy1, Sevinç Bilgin1, Esra Tekiner2, Esen Akkaya1
1Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Avcılar Hospital, Dahiliye Kliniği, İstanbul

Son yıllarda yapılan çalışmalarda kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve kardiyovasküler hastalıklar (KVH) arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekilmektedir. KOAH, ateroskleroz için önemli bir risk faktörü iken hava akımlarındaki küçük bir kısıtlanma dahi iskemik kalp hastalıkları için yüksek bir risk faktörüdür. Çalışmamızda KOAH’lı hastalarda kardiyovasküler risk faktörlerini değerlendirdik. 33 olgu çalışmaya alındı ( % 82’si erkek). Ortalama yaş 64±9.5 idi. Sigara alışkanlıklarında %12 olgu aktif içici, %67 olgu bırakmış, %21 olgu sigara içmiyordu. KVH açısından aile öyküsü % 9 hastada vardı. Solunum fonksiyon testlerine bakıldığında; %9 olguda hafif, %30’unda orta, %12’sinde ağır, %49’unda çok ağır hava yolu obstrüksiyonu mevcuttu. Yüksek sistolik ve diastolik kan basıncı sırasıyla %67 ve %52 olguda vardı. Kolesterol %49, trigliserid %15, LDL %54 hastada yüksekti. HDL hastaların %67’sinde düşük bulundu.
Sonuç olarak; Çalışmamızda KOAH’lı olgularda KVH açısından çeşitli risk faktörleri saptandı. Bu iki durum arasındaki ilişki tam olarak anlaşılamamasına rağmen bu konuda yapılacak çalışmalar ileride KOAH’lı hastalarda kardiyovasküler komplikasyonları azaltmaya yönelik yeni tedavi hedefleri sağlayacaktır.Sinem Güngör, Murat Yalçınsoy, Sevinç Bilgin, Esra Tekiner, Esen Akkaya. Cardiovascular Risk Factors in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 131-132

Corresponding Author: Sinem Güngör, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale