Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Diagnostic Yield of Multiple Bronchoscopic Biopsies in Diagnosis of Lung Cancer Presenting as an Endobronchial Mass [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(2): 71-74

Diagnostic Yield of Multiple Bronchoscopic Biopsies in Diagnosis of Lung Cancer Presenting as an Endobronchial Mass

Leyla Yağcı Tuncer1, Ebru Damadoğlu1, Ferda Aksoy2, Ebru Sulu1, Huriye Berk Takır1, Müyesser Ertuğrul1, Adnan Yılmaz1
1Süreyyapaşa Training And Educational Hospital For Chest Diseases And Thoracic Surgery, Chest Diseases Department, Istanbul, Turkey
2Sureyyapaşa Training And Educational Hospital For Chest Diseases And Thoracic Surgery, Pathology Department, Istanbul, Turkey

Aim: This study was to determine diagnostic yield of multiple bronchoscopic forceps biopsies in diagnosis of lung cancer presenting as an endobronchial mass.
Material and methods: Twenty-five consecutive patients with lung cancer presenting as an endobronchial mass were studied. Six forceps biopsies were performed on each of 25 mass lesions. Each biopsy specimen was placed in a separate coded container. All preparations were examined by the same pathologist.
Results: Hundred thirty-seven out of a total of 150 biopsies (91.3%) "were positive for malignancy. The first biopsy specimen obtained positive diagnosis for malignancy in 23 (92%) cases. The second biopsy specimen had additional diagnostic yield of 4%. First three biopsy specimens yield the diagnosis in all cases. The estimated probability of obtaining a diagnosis of malignancy after one biopsy was 0.9133, after two biopsies was 0.9924 and after three was 0.9993.
Conclusion: Our results pointed out that three biopsies of lung cancer presenting as an endobronchial mass lesion were adequate to achieve maximum diagnostic yield.

Keywords: bronchoscopic biopsy, diagnostic value, lung cancer


Endobronşiyal Kitle Olarak Görülen Akciğer Kanserinin Tanısında Multipl Bronkoskopik Biyopsilerin Tanı Değeri

Leyla Yağcı Tuncer1, Ebru Damadoğlu1, Ferda Aksoy2, Ebru Sulu1, Huriye Berk Takır1, Müyesser Ertuğrul1, Adnan Yılmaz1
1S. B. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul
2S. B. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul

Amaç: Endobronşiyal kitle ile seyreden akciğer kanserinin tanısında multipl bronkoskopik forseps biyopsi örneklerinin tanı değerinin saptanmasıdır.
Gereç ve yöntem: Bronkoskopik incelemede endobronşiyal kitle görülen ardışık 25 hasta çalışıldı. Kitle lezyonlarının her birinden 6'şar forseps biyopsi yapıldı. Biyopsi örnekleri kodlanmış ayrı tüplere alındı. Tüm preparatlar aynı patolog tarafından değerlendirildi.
Bulgular: Yüz elli biyopsi örneğinden 137'si (%91-3) nıalignite açısından pozitif idi. Olguların 23'ünde (%92) tanı birinci biyopsi örneği ile elde edildi. İkinci biyopsi %4 ek tanı sağladı. Üç biyopsi yapıldığında tanı değeri %100 olarak bulundu. Malignite açısından pozitif tanı elde etme olasılığı bir biyopsi sonrası 0.9133, iki biyopsi sonrası 0.9924 ve üç biyopsi sonrası 0.9993 idi.
Sonuç: Çalışmamız, endobronşiyal kitle ile seyreden akciğer kanserinin tanısında üçten fazla bronkoskopik biyopsi yapılmasına gerek olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, bronkoskopik biyopsi, kitle, tanı değeri


Leyla Yağcı Tuncer, Ebru Damadoğlu, Ferda Aksoy, Ebru Sulu, Huriye Berk Takır, Müyesser Ertuğrul, Adnan Yılmaz. Diagnostic Yield of Multiple Bronchoscopic Biopsies in Diagnosis of Lung Cancer Presenting as an Endobronchial Mass. Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(2): 71-74

Corresponding Author: Ebru Sulu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale