Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Pulmonary resections due to lung trauma [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 30-33

Pulmonary resections due to lung trauma

Akın Eraslan BALCI1, Nesimi EREN1, Şevval EREN1, Refik ÜLKÜ1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi AD, DİYARBAKIR

To explore lung resections due to lung trauma, of the 4166 patients with chest trauma in 30 years period, 48 underwent pulmonary resection were reviewed. Mechanism of injury was gunshot wound with 37.5 % (n: 18), stab wound with 33.3 % (n: 16) and blunt with 29.2 % (n: 14). Mean Injury Severity Score (ISS) was 22.5 and higher in blunt trauma (30.7) (p<0.05). Associated injuries were present in 43.75 % of patients (n: 21). No emergency service thoracotomy was present. Most frequent thoracotomy indications were bleeding (n: 36) and tracheobronchial injury (n: 7). Uncontrolled bleeding and parenchymal damage were main resection indications. Resection ratio was found 1.15 % (48/4166). Of resections, 54.2 % (26/48) was non – anatomic, 35.4 % (17/48) lobectomy and 10.4 % (5.48) pneumonectomy. Morbidity was 36.6 % (15/41) and causes: wound infection 4, prolonged air leak 3, athelectasis 2, empyema 2, monoplegia 1, bleeding 1, extensive edema 1 and pneumonia 1. Total mortality was 14.6 % (7/48) and 60 % (3/5) for pneumonectomy. Pneumonectomy mortality was higher compared to lesser resections (p<0.05). No mortality difference was present between blunt and penetrating trauma resections (17.4 % vs. 12 %) (p=0.597). ISS of died patients was higher compared to survivors (41.4 vs. 23.9) (p<0.05). Resection in lung trauma was life saving in the condition of correct indication established.

Keywords: trauma, pulmonary resection.


Toraks travması nedeniyle yapılan akciğer rezeksiyonları

Akın Eraslan BALCI1, Nesimi EREN1, Şevval EREN1, Refik ÜLKÜ1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi AD, DİYARBAKIR

Travma nedeniyle yapılan akciğer rezeksiyonlarını irdelemek amacıyla otuz yılda, göğüs travmalı 4166 hastadan, akciğer rezeksiyonu geçiren 48'i değerlendirildi. Yaralanma mekanizması % 37.5 (n: 18) ateşli silah, % 33.3 (n: 16) kesici - delici alet, % 29.2 (n: 14) künt travmaydı. Ortalama Yaralanma Ağırlık Skoru (YAS) 22.5 olup, künt travmada daha yüksekti (30.7) (p<0.05). Hastaların % 43.75'inde (n: 21) yandaş yaralanma vardı. Acil servis torakotomisi yoktu. En sık torakotomi endikasyonları kanama (n: 36) ve trakeobronşial yaralanmaydı (n: 7). Başlıca rezeksiyon endikasyonları ise kontrol edilemeyen kanama ve parankim hasarıydı. Rezeksiyon oranı % 1.15 (48/4166) oldu. Rezeksiyonların % 54.2'si (26/48) anatomik olmayan (wedge) rezeksiyon, % 35.4'ü (17/48) lobektomi ve % 10.4'ü (5/48) pnömonektomiydi. Morbidite % 36.6 (15/41) idi ve nedenleri şunlardı: yara enfeksiyonu 4, uzamış hava kaçağı 3, atelektazi 2, ampiyem 2, monopleji 1, kanama 1, yaygın ödem 1 ve pnömoni 1. Toplam mortalite % 14.6 (7/48), pnömonektomide ise % 60 (3/5) oldu. Pnömonektomi mortalitesi, daha küçük rezeksiyonlara göre yüksekti (p<0.05). Künt ve penetran travma nedeniyle yapılan rezeksiyonların mortalitesi arasında fark yoktu (% 17.4'e karşılık % 12) (p=0.597). Kaybedilen hastalarda YAS, sağ kalanlardan yüksekti (41.4'e karşılık 23.9) (p<0.05). Sonuç olarak travmada akciğer rezeksiyonu, doğru endikasyon konduğunda hayat kurtarıcı olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: travma, akciğer rezeksiyonu.


Akın Eraslan BALCI, Nesimi EREN, Şevval EREN, Refik ÜLKÜ. Pulmonary resections due to lung trauma. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 30-33


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale