Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Pneumonia as a suprainfection in six young adults with measles in the military [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(2): 245-250

Pneumonia as a suprainfection in six young adults with measles in the military

Mustafa KOLSUZ1, İrfan UÇGUN1, Gönül KOLSUZ2, Muzaffer METİNTAŞ1
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR

In this study consist of 6 patients with measles and pneumonia who came from an epidemic of measles occured in the Bilecik army between March 1998 and April 1998. The mean age of the patients was 20 years. Cough, fewer, chills and dyspnea were the most commonly reported respiratory symptoms. Pulmonary infiltrates were present radiographically in all patients, 4 of them had lober and 2 of them had multilober infiltration. One patient with measles associated pneumonia died and one patient had lobectomy because of necrotizan pneumonia. At the initial, the levels of CRP were high (137mg/L) and at the end of therapy levels of CRP were decreased (36.5mg/L). Infection with bacteria was recognized in 4 patients: Pseudomonas aeruginosa in 3 patients and Haemophilus influenzae in 1 patient. All of the patients had hypoxemia and 2 of them were severe enough to require mechanical ventilation. One patient with measles associated pneumonia died. At a result Pseudomonas aeruginosa pneomonia might be seen a suprainfection in young adult with measles and associated with respiratory failure which require mechanical ventilation.

Keywords: Measles, pneumonia, CRP.


Bir askeri birlikte kızamık sonrası gelişen altı pnömoni olgusu

Mustafa KOLSUZ1, İrfan UÇGUN1, Gönül KOLSUZ2, Muzaffer METİNTAŞ1
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR

Çalışmamız Mart ve Nisan 1998'de Bilecik jandarma er eğitim merkezinde gözlenen kızamık epidemisi sonrasında kliniğimize sevk edilen 6 adet pnömoni olgusunu içermektedir. Vakaların hepsi 20 yaşındaki erkek hastalardı. En önemli başvuru şikayetleri öksürük, üşüme titreme, ateş ve nefes darlığı idi. Radyolojik olarak 4 hastada lober, 2 hastada da bilateral akciğer tutulumu vardı. Bilateral tutulumu olan hastaların 1'i mortal seyretti, diğeri ise yaygın nekrotizan pnömoni nedeniyle lobektomi operasyonuna verildi. Hastaların C-reaktif protein (CRP) değerleri yüksekti (137mg/L), tedavi sonrasındaki değerlerinde ise düşme gözlendi (36.5mg/L), bu düşme tedaviye cevap vermeyen 2 vaka çıkarıldığında daha belirgindi (11.25mg/L). Mikrobiyolojik incelemelerinde 3 vakada Pseudomonas aeruginosa, 1 vakada Haemophilus influenzae üredi. Vakaların hepsinde hipoksemi vardı, 2'sinde mekanik ventilatör desteğine ihtiyaç duyuldu. Kızamık sonrasında özellikle erişkinlerde ventilatör tedavisi gerektirecek kadar solunum yetmezliği yapan ağır Pseudomonas aeruginosa pnömonileri gelişebilir.

Anahtar Kelimeler: Kızamık, pnömoni, CRP.


Mustafa KOLSUZ, İrfan UÇGUN, Gönül KOLSUZ, Muzaffer METİNTAŞ. Pneumonia as a suprainfection in six young adults with measles in the military. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(2): 245-250


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale