Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The incidence of sick euthyroid syndrome in acute exacerbation of COPD [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(1): 14-17

The incidence of sick euthyroid syndrome in acute exacerbation of COPD

Şadan SOYYİĞİT1, Aslı ÇURGUNLU2, Işıl BAVUNOĞLU TÜFEKÇİ2, Bülent TUTLUOĞLU1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Sick euthyroid syndrome (SES) is characterized by alterations in circulating thyroid hormone levels in the absence of a thyroid disease and occurs in patients suffering from serious diseases.There have been articles reporting of decreasing thyroid hormone levels in respiratory diseases. The aim of our study was to evaluate the incidence of SES in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) hospitalized with acute exacerbation. 20 consequtive patients with a diagnosis of COPD hospitalized because of an acute exacerbation in the Department of Pneumonology at Cerrahpafla Medical Faculty were evaluated according to their PaO2, PaCO2, SpO2 and thyroid hormone levels. 12 (60%) of the patients had alterations of thyroid hormone levels in accordance with SES diagnosis. There was no relation between SES and the decrease in arterial PaO2 levels. No correlation was found between PaO2, PaCO2, SpO2 and the thyroid hormone levels.

Keywords: Acute exacerbation, COPD, sick euthyroid syndrome


KOAH akut atakta hasta ötiroid sendromu sıklığı

Şadan SOYYİĞİT1, Aslı ÇURGUNLU2, Işıl BAVUNOĞLU TÜFEKÇİ2, Bülent TUTLUOĞLU1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Hasta ötiroid sendromu (HÖS), tiroid hastalığı olmaksızın altta yatan ciddi bir hastalığın seyrinde ortaya çıkan ve tiroid hormon düzeylerindeki değişikliklerle karakterize bir sendromdur. Solunum yolu hastalıklarında da tiroid hormon seviyelerinde değişiklikler olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızın amacı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tanısı ile izlenmekte olup akut atak gelişen hastalardaki HÖS sıklığının saptanması ve bunun atak sırasındaki PaO2 (arteriyel parsiyel oksijen basıncı), PaCO2 (arteryel parsiyel karbondioksid basıncı) ve SpO2 (oksijen satürasyonu) ile ilişkisini incelemekti. Bu amaçla akut atak nedeni ile yatırılan KOAH tanılı yirmi ardışık hasta arteriyel PaO2, PaCO2, SpO2 ve tiroid fonksiyonları yönünden incelendi. Yirmi hastanın 12'sinde (%60) HÖS saptanırken, HÖS ve PaO2'deki azalma arasında bir ilişki saptanmadı. Tiroid hormon düzeyleri ve PaO2, PaCO2, SpO2 arasında da korelasyon saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Hasta ötiroid sendromu, KOAH, akut atak


Şadan SOYYİĞİT, Aslı ÇURGUNLU, Işıl BAVUNOĞLU TÜFEKÇİ, Bülent TUTLUOĞLU. The incidence of sick euthyroid syndrome in acute exacerbation of COPD. Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(1): 14-17


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale