Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Evaluation of the standart of living and the diagnostic course of the patients with smear positive tuberculosis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(1): 30-36

Evaluation of the standart of living and the diagnostic course of the patients with smear positive tuberculosis

Tülay YARKIN1, Hilal ALTINÖZ1, Elif KÖSE1, Bekir KESER1, Özlem YAZICIOĞLU1, Taha T. BEKÇİ1, Turhan KARAGÖZ1
SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İstanbul

The aim of this study is to investigate the factors effecting the standard of living and the diagnostic course of patients with smear positive tuberculosis.59 (45 male, 14 female) consecutive smear positive patients hospitalized in our clinic between January and March 2001 were enrolled in the study.A questionnaire was administered and descriptive data pertaining to home and work standarts, social demographics, and the diagnostic course of the disease were obtained.. The results were statistically analyzed.The mean age of the patients was 40.5±14.87 .The mean age of the women was less than the mens’. Most of the patients were graduated from primary school. 2.3% were living in shanty houses and the population of the household was between 1-9. The index ratio in the families was 15% and was significantly higher in women than in men( 35% versus 8%). The mean area capita in the house was 17.80±8.77 m2 in the presence of the index case and 25.5±12.7 m2 in its absence , (p=0.06). Of the working 38 patients, 25 had jobs in a closed area and 16 were occupied in community service (driver, barber, waitress,etc.,).The mean time from the beginning of the symptoms to the diagnosis was 121.35±98.5 days. The delay in diagnosis related to the patient and the physician was 87.5 days and 27.5 days respectively.If the initial symptom was hemoptysis and there was an index case, the patient delay was significantly shorter.With the male and elderly patients , the delay was significantly longer.The physician’s delay showed positive correlation with the number of doctors and/or institutions referred before our hospital.In conclusion, the standard of living and the social positions of the smear positive patients showed once again the importance of early diagnosis and treatment. Moreover we think that the delay in diagnosis is at an unacceptable level.

Keywords: Tuberculosi, standard of living, delayed diagnosis


Yayma pozitif akciğer tüberkülozlu hastaların yaşam kofiulları ve tanı sürecinin değerlendirilmesi

Tülay YARKIN1, Hilal ALTINÖZ1, Elif KÖSE1, Bekir KESER1, Özlem YAZICIOĞLU1, Taha T. BEKÇİ1, Turhan KARAGÖZ1
SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İstanbul

Bu çalışmada yayma pozitif akciğer tüberkülozu (TB) hastalarının yaşam koşulları ve tanı sürecini etkileyen faktörleri araştırmayı amaçladık.Ocak-Mart 2001 tarihleri arasında kliniğimize yatan ve yayma pozitif bulunan ardışık 59 hasta (45 erkek,14 kadın) çalışmaya alındı.Ev içi ve işyeri yaşam koşulları,toplumsal özellikler ve tanı süreci ile ilgili sorular içeren bir anket uygulandı.Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.Ortalama yaş 40.5±14.87 idi ve kadınların yaş ortalaması erkeklerden daha düşük bulundu.Çoğunluğu ilkokul mezunu olan hastaların %23'ü gecekondu tipi bir evde oturmakta;hane nüfusu 1-9 arasında değişmekte idi.Aile içi indeks olgu oranı %15 bulundu ve kadın hastalarda bu oran erkeklerden anlamlı derecede yüksekti (%35'e karşılık %8).Hanede kişi başına düşen alan indeks olgu varlığında ortalama 17.80±8.77 m2 ,yokluğunda ise 25.5±12.7 m2 bulundu (p=0.06).Çalışan 38 hastanın 25'i kapalı alanda;16'sı toplumla ilişkili işlerde (şöför,berber,garson…vs) çalışmaktaydı.Semptom başlangıcından tanıya kadar geçen süre ortalama 121.35±98.5 gün;hasta gecikmesi 87.5 gün ve total hekim gecikmesi ortalama 27.5 gün bulundu.Başlangıç semptomları içinde hemoptizi bulunması veya daha sonra semptomlara eklenmesi halinde ve indeks olgu varlığında hastaya ait gecikmenin kısaldığı izlendi.Erkek hastalarda ve ileri yaşlarda ise hasta gecikmesinin anlamlı derecede uzadığı saptandı.Hekime ait gecikme süresi ise kliniğimize yatmadan önce başvurulan hekim ve/veya sağlık kuruluşu sayısı ile pozitif bir korelasyon göstermekteydi.Sonuç olarak;yayma pozitif olguların yaşam koşulları ve toplumsal durumları, bu olgularda erken tanı ve tedavinin önemini bir kez daha göstermektedir.Bu bağlamda tanısal gecikmenin kabul edilemez boyutta olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: tüberküloz,yaflam koflulları,tanı gecikmesi.


Tülay YARKIN, Hilal ALTINÖZ, Elif KÖSE, Bekir KESER, Özlem YAZICIOĞLU, Taha T. BEKÇİ, Turhan KARAGÖZ. Evaluation of the standart of living and the diagnostic course of the patients with smear positive tuberculosis. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(1): 30-36


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale