Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A criticism for the "Antalya Consensus 2003" regarding surgical treatment of lung cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(4): 141-144

A criticism for the "Antalya Consensus 2003" regarding surgical treatment of lung cancer

Güven OLGAÇ1, Cemal Asım KUTLU2
1Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Following a series of meetings that were held in Antalya with the name of “National Consensus Meeting” two years ago, a booklet called “Antalya Consensus 2003” has been published in 2004. Although it has a great importance to the readers as a reference book, it contains a number of controversial and misleading points in the chapter of “Surgical Treatment of Lung Cancer”. These are-in brief- lack of universality for the main approaches, its conceptual and terminological complexity, contradictory clauses among some statements of the consensus and inappropriate selection of the attributed references. We strongly believe in that this booklet will act as an important guide for the formation of new conceptions, which would in turn, constitute the fundamentals of the forthcoming meeting to be held within 3 years time, contingent on these issues are immediately eliminated.

Keywords: Antalya consensus, lung cancer, surgical treatment


Akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde "Antalya Konsensusu, 2003" üzerine eleştiri

Güven OLGAÇ1, Cemal Asım KUTLU2
1Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Ulusal Konsensus Toplantısı adı altında iki yıl önce yapılan bir dizi toplantı, 2004 yılında Antalya Konsensusu 2003 başlığı ile bir kitapçık olarak yayınlandı. Ancak, okuyucu açısından önemli bir referans niteliğindeki bu kitapçığın Akciğer Kanserinin Cerrahi Tedavisi bölümünde, eleştiriye açık ve yanlış yönlendirici bazı noktalar bulunmaktadır. Bunlar kısaca; temel yaklaşım bütünlüğünün oluşturulamamış olması, kavramsal ve terminolojik karmaşa, bazı konsensus maddelerinin birbiriyle çelişmesi ve kaynak seçimindeki öncelikler olarak özetlenebilir. Bu sorunların kısa zamanda giderilmesi ile bu kitapçığın 3 yıl sonraki toplantıya temel olacak görüşleri oluşturmada önemli bir rehber olacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Antalya konsensusu, akciğer kanseri, cerrahi tedavi


Güven OLGAÇ, Cemal Asım KUTLU. A criticism for the "Antalya Consensus 2003" regarding surgical treatment of lung cancer. Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(4): 141-144

Corresponding Author: Güven OLGAÇ


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale