Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Effect of laryngeal receptors stimulation by chemical substances on respiratory regulation [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(1): 3-8

Effect of laryngeal receptors stimulation by chemical substances on respiratory regulation

İbrahim GÜNER1, Gülderen ŞAHİN1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Experiment were performed on adult dogs. Anesthesia was induced by Na-pentobarbital iv. The purpose of this study was to investigate the effects of adenosine, serotonine and dopamine by injecting them directly into superior laryngeal artery on the respiratory parameters (tidal volume; VT.mL, respiratory frequency; f/min, respiratory minute volume; VE.mL/dk, from the action potantials of diaphragm were calculated inspiratory; Tİ.mm/sec and expiratory; TE.mm/sec durations), intraluminal tracheal pressure (Pt.mmHg) and systemic arterial pressure (BP.mmHg) and relationship between these parameters were studied. Adenosine a significant increase in VT, while producing a significant increase in f. VE,Tİ,TE and BP increased nonsignificantly. A significant increase in Pt was obserwed. After cutting the SLN’s, respiratory, Pt and BP responses disappeared comletely. After injection of serotonin into laryngeal artery, significant increases in VT and VE were observed. Serotonine caused nonsignificant decreases in f and Tİ, while producing nonsignificant increases TE and Pt. A significant decrease in BP showed. After cutting the SLN the responses of respiratory parameters and BP totally diappeared. But in Pt response persisted. After cutting SLN +RLN the Pt response to serotonine injection disappeared. Injection of dopamine caused a significant increase in VT and a nonsignificant decrease in f. While causing nonsignificant increases in VE and TE, produced a nonsignificant decrease in Tİ. Also a significant increase in Pt and a significant decrease in BP was observed. After bilateral section of the SLN’s, responses observed in VT, VE and TE disappeared comletely, but responses observed in f and Tİ were not affected. Responses of Pt and BP were in similar direction, but these responses was statistically nonsignificant. After cutting SLN+RLN, response obserwed in f totally disappeared. Responses of Pt and BP were not affected. In conclusion, neural and non-neural substances sensitive receptors are localized in larynx. Afferent impulses originated in these receptors affected the pattern of respiration.

Keywords: Laryngeal receptors, respiratory regulation, adenosine, serotonin, dopamine.


Bazı kimyasal maddelerle laringeal reseptörlerin uyarılmalarının solunum düzenlenmesi üzerine etkisi

İbrahim GÜNER1, Gülderen ŞAHİN1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Deneylerimiz Na-Pentobarbital ile anesteziye edilmiş köpeklere süperior laringeal arter aracılığı ile adenozin, serotonin ve dopamin injekte edildiğinde solunum parametreleri (soluk hacmi; VT. mL, soluk frekansı; f/dk, solunum dakika hacmi; VE.mL/dk, diyafragmanın EMG kayıtlarından inspirasyon süresi; Tİ.mm/sn, ekspirasyon süresi; TE.mm/sn), trakeal kas tonusu (Pt.mmHg) ve sistemik arterial kan basıncı (AB.mmHg)'nda gözlenen cevaplar ve aralarındaki ilişki belirlendi. Adenozin VT'de anlamlı bir artışa neden olurken, f'yi anlamlı olarak azalttı. VE,Tİ, TE ve AB'de anlamsız artışlar oluşurken, Pt anlamlı olarak arttı. Süperior laringeal sinir (SLN)'lerin bilateral olarak kesilmesinden sonra adenozin'e verilen cevaplar tamamen ortadan kalktı. Serotonin injeksiyonunda VT ve VE anlamlı olarak arttı, f'de ise anlamsız bir azalma görüldü.Tİ'de anlamsız bir azalma oluşurken TE ve Pt anlamsız olarak arttı. AB'de ise anlamlı bir azalma meydana geldi. SLN'lerin kesilmesinden sonra solunumsal parametrelerde ve AB'de gözlenen cevaplar ortadan kalkarken, Pt'nin cevabı devam etti. SLN ile birlikte RLN (rekürrent laringeal sinir)'lerin kesilmesinden sonra bu cevap ta engellendi. Dopamin injeksiyonu VT'de anlamlı bir artışa, f'de anlamsız bir azalmaya sebep oldu. VE ve TE'de anlamsız artışlar oluştururken, Tİ'yi anlamsız olarak azalttı. Tt'de anlamlı bir artış, AB'de anlamlı bir azalma oluşturdu. SLN'lerin kesilmesi VT, VE ve TE'de gözlenen cevapları engellerken, f ve Tİ'nin cevapları devam etti. SLN+RLN'lerin kesilmesinden sonra f'de gözlenen cevap da ortadan kalktı. Pt ve AB'de gözlenen cevaplar SLN kesilmesinden sonra benzer yönde fakat anlamsız olarak devam etti. SLN+RLN'lerin kesilmesi bu cevapları etkilemedi. Sonuç olarak bulgularımız larinks'te lokalize olan reseptörlerin non-nöral maddelere duyarlı oldukları ve bu reseptörlerden kalkan impulsların solunum tipini değiştirebildiklerini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Laringeal reseptörler, solunumun düzenlenmesi, adenozin, serotonin, dopamin.


İbrahim GÜNER, Gülderen ŞAHİN. Effect of laryngeal receptors stimulation by chemical substances on respiratory regulation. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(1): 3-8


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale