Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Idiopathic hypereosinophilic syndrome with an exudative pleural effusion [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(3): 108-111

Idiopathic hypereosinophilic syndrome with an exudative pleural effusion

Münire GÖKIRMAK1, Canan HASANOĞLU1, İsmet AYDOĞDU2, Nurhan KÖKSAL1, Zeki YILDIRIM1, Cemal TUNCER3
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MALATYA
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Hematoloji Bilim Dalı, MALATYA
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA

Idiopathic hypereosinophilic syndrome (HES) is a rare disorder of unknown etiology characterized by eosinophilia of at least six-month duration and organ involvement due to eosinophilia. Pleural effusions in HES are mostly transudates which are due to cardiac involvement and failure. This case of HES is reported as a rare one presenting with an exudative pleural effusion.

Keywords: Hypereosinophilic syndrome, pleural effusion, exudate


Eksuda niteliğinde plevra sıvısıyla ortaya çıkan bir hipereozinofilik sendrom olgusu

Münire GÖKIRMAK1, Canan HASANOĞLU1, İsmet AYDOĞDU2, Nurhan KÖKSAL1, Zeki YILDIRIM1, Cemal TUNCER3
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MALATYA
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Hematoloji Bilim Dalı, MALATYA
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA

İdyopatik hipereozinofilik sendrom (HES) altı aydan uzun süreli hipereozinofili ve eozinofiliye bağlı organ tutulumu ile karakterli etyolojisi bilinmeyen nadir bir hastalıktır. HES'a bağlı olarak oluşan plevra sıvıları çoğunlukla transuda niteliğinde olup kalp tutulumu ve yetmezliğine bağlıdır. Eksuda niteliğinde plevra sıvısıyla ortaya çıkan olgumuz nadir bir HES olgusu olarak sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hipereozinofilik sendrom, plevra sıvısı, eksuda


Münire GÖKIRMAK, Canan HASANOĞLU, İsmet AYDOĞDU, Nurhan KÖKSAL, Zeki YILDIRIM, Cemal TUNCER. Idiopathic hypereosinophilic syndrome with an exudative pleural effusion. Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(3): 108-111

Corresponding Author: Münire GÖKIRMAK


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale