Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Leiomyoma of the Trachea: Case report [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(2): 125-127 | DOI: 10.5505/solunum.2011.92005  

Leiomyoma of the Trachea: Case report

Kenan Can Ceylan1, Deniz Akpınar1, Ozan Usluer1, Şaban Ünsal1, Hakan Polat1, Zekiye Aydoğdu Dinç2
1Dr. Suat Seren Chest Disease And Thoracic Surgery Training Hospital, 2nd Thoracic Surgery Clinic
2Dr. Suat Seren Chest Disease And Thoracic Surgery Training Hospital, Pathology Department

Despite the similarity of tracheal tumors and lung tumors, tracheal tumors are seen very rarely. Malignant tumors of the trachea are more common than benign tumors. Fifty five years old 'woman patient -was treated for asthma for ten years. Computed tomography of thorax demostrated a 2.5 cm mass lesion -which was located on lower one third of trachea. Bronchoscopic biopsy specimen -was reported as leiomyoma. Tracheotomy with tumor excsion and tracheoplasty operation -was performed. The patient has been folio-wed up for 51 months and she is still healty.

Keywords: leiomyoma, surgery, trachea


Trakea Leiomiyomu: Olgu sunumu

Kenan Can Ceylan1, Deniz Akpınar1, Ozan Usluer1, Şaban Ünsal1, Hakan Polat1, Zekiye Aydoğdu Dinç2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, 2. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir

Histopatolojik olarak benzerlik göstermelerine rağmen trakeal tümörlere akciğer kanserlerinden 100 kat daha az rastlanılır. Trakeanın benign tümörleri malign tümörlerinden daha seyrektir. Astım bronşiyale nedeniyle tedavi alan 55 yaşında kadın hastanın bilgisayarlı toraks tomografisinde trakeanın 1/3 alt kesiminde 2,5 cm çapında kitle tespit edildi. Bronkoskopik biyopsi ile histopatolojik olarak leiomiyom tanısı alan hastaya, trakeo-tomi ile tümör eksizyonu ve trakeoplasti operasyonu uygulandı. Şu sırada hasta takibinin 51. ayında ve sağlıklıdır.

Anahtar Kelimeler: cerrahi, leiomiyom, trakea


Kenan Can Ceylan, Deniz Akpınar, Ozan Usluer, Şaban Ünsal, Hakan Polat, Zekiye Aydoğdu Dinç. Leiomyoma of the Trachea: Case report. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(2): 125-127

Corresponding Author: Kenan Can Ceylan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale