Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Miliary Pulmonary Metastases of Malign Pleural Mesothelioma [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(1): 41-45 | DOI: 10.5505/solunum.2011.92063  

Miliary Pulmonary Metastases of Malign Pleural Mesothelioma

Ender Levent, Nesrin Sarıman, Akın Cem Soylu
Faculty Of Medicine, Department Of Pulmonary Diseases, Maltepe University, İstanbul, Turkey

Malign pleural mesothelioma is characterized as an aggressive tumor that spreads -widely on the pleura and invases directly thoracic structures. Miliary metastases are very rare in malignant pleural mesotheliomas. However, they can be observed at the time of diagnosis in some of the cases -when the primary lesion is not detected and in some others in the later stages. For this reason one should suspect malignant mesotheliomas in the differential diagnosis -when presentation is -with diffuse miliary or micronodular pulmonary lesions. Immunehistochemical studies are helpful especially in differential diagnosis of other metastases when the primary lesion is not known.
Here, a 58 year-old -woman having mixed type malignant pleural mesothelioma is being presented because she had miliary pulmonary metastases revealed in thorax CT at the 9th month of the diagnosis. She -was not a smoker and there -was no history of asbest exposition. The patient died due to respiratory insufficiency at the 17th month of the diagnosis.

Keywords: malignant pleural mesothelioma, miliary, micronodular, metastasis, pulmonary


Malign Plevral Mezotelyomanın Miliyer Akciğer Metastazı

Ender Levent, Nesrin Sarıman, Akın Cem Soylu
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Malign plevral mezotelyoma, plevra yüzeyi geniş yayılım göste¬ren, torasik yapılara doğrudan invazyon yapan, agresif bir tümördür. Malign plevral mezotelyomada miliyer metastaz görülmesi çok ender olmakla birlikte, primer odağın saklı olduğu bazı hastalarda tanı anında, bazı hastalarda da ileri dönemde miliyer metastazlara rastlanabilmektedir. Bu neden¬le, diffüz miliyer ya da mikronodüler pulmoner lezyonların varlığında, ayırıcı tanıda malign mezotelyoma da düşünülmeli¬dir. İmmünohistokimyasal incelemeler, özellikle primer oda¬ğın bilinmediği diğer malign metastazlardan ayırıcı tanıda önemlidir.
Mikst tipte malign plevral mezotelyoma tanısı almış, sigara ve asbest maruziyeti tanımlamayan, 58 yaşında kadın hasta, tanı¬dan 9 ay sonra saptanan miliyer akciğer metastazları nedeniyle sunulmaktadır. Hasta tanıdan 17 ay sonra malign mezotelyoma-ya bağlı solunum yetmezliği ile eksitus olmuştur.

Anahtar Kelimeler: malign plevral mezotelyoma, miliyer, mikro¬nodüler, metastaz, akciğer


Ender Levent, Nesrin Sarıman, Akın Cem Soylu. Miliary Pulmonary Metastases of Malign Pleural Mesothelioma. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(1): 41-45

Corresponding Author: Ender Levent, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale