Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Fibrinolytic therapy in venous thromboembolism -case report [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(2): 66-69

Fibrinolytic therapy in venous thromboembolism -case report

Mustafa ERELEL, Çağlar ÇUHADAROĞLU, Esen KIYAN, Ebru DURGUN, Levent TABAK
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

REPORTPatient was diagnosed pulmonary embolism with high clinical suspicion, pulmonary perfusion scan and echocardiography. She was treated with streptokinase 250.000 units bolus and 100,000 units per hour for the first day and then with anticoagulant agents. When patient was reevaluated with echocardiography and pulmonary perfusion scan in the 72 hour. It was found that acute corpulmonale findings were disappeared and perfusion defects were resolved. We treated patient with massive pulmonary embolism with streptokinase effectively

Keywords: Massive pulmonary embolism, Streptokinase, Fibrinolytic therapy


Akciğer tromboembolisinde fibrinolitik tedavi -bir olgu nedeniyle

Mustafa ERELEL, Çağlar ÇUHADAROĞLU, Esen KIYAN, Ebru DURGUN, Levent TABAK
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Kuvvetli klinik, yüksek olasılıklı akciğer perfüzyon sintigrafisi ve ekokardiografik incelemede akut kor-pulmonale saptanan hastaya masif akciğer embolisi tanısı konuldu. Olguya 250.000 ünite bolus ve 100.000 ünite/saat streptokinase sonrası antikoagülan tedavi verildi. Fibrinolitik tedavi başlangıcı, tedavinin 72. saatinde değerlendirildiğinde ekokardiografik olarak akut kor pulmonale bulgularının düzeldiği, perfüzyon sintigrafinin gerilediği görüldü. Masif akciğer embolisinin erken dönemde streptokinase tedavisi ile gerilediği görüldü.

Anahtar Kelimeler: Masif akciğer embolisi, Streptokinase, Fibrinolitik tedavi.


Mustafa ERELEL, Çağlar ÇUHADAROĞLU, Esen KIYAN, Ebru DURGUN, Levent TABAK. Fibrinolytic therapy in venous thromboembolism -case report. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(2): 66-69

Corresponding Author: Mustafa ERELEL


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale