Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Pulmonary Thromboembolism in a Case with Intracerebral Hemorrhage [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(2): 81-83

Pulmonary Thromboembolism in a Case with Intracerebral Hemorrhage

Gamze Kırkıl, Figen Deveci, Teyfik Turgut, Suat Türkoğlu, Mehmet Hamdi Muz
Fırat University, Faculty Of Medicine, Department Of Chest Disease

Patients with intracerebral hemorrhage (ICH) who subsequently develop deep vein thrombosis (DVT) and/or pulmonary embolism (PE) present a difficult therapeutic dilemma. We herein report the therapy of PE in a case with ICH. A 46-year-old man with ICH after an hypertension attack underwent craniotomy for discharging the hematoma. After operation DVT occured on his left leg. On the 4th day of low molecular weight heparin therapy, respiratory distress appeared, and CT scan of thorax showed a thrombus on the distal segmentary branch of the left main pulmonary artery, so low dose unfractioned heparin (UFH) (5000 U tid) started. During follow period clinical and laboratory findings improved and the patient discharged by ordering anticoagulant therapy. Low dose UFH therapy can be an alternative in patients who develop PE after ICH.

Keywords: intracerebral hemorrhage, pulmonary thromboembolism, anticoagulant therapy


İntraserebral Hemorajili Bir Olguda Gelişen Pulmoner Tromboembolizm

Gamze Kırkıl, Figen Deveci, Teyfik Turgut, Suat Türkoğlu, Mehmet Hamdi Muz
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ad

İntraserebral hemorajisi (İSH) olan ve sonradan derin ven trombozu (DVT) ve/veya pulmoner emboli (PE) gelişen hastalarda terapötik yaklaşım oldukça sıkıntılıdır. Bu yazıda PE oluşumuyla sonuçlanan İSH’lı bir olguya terapötik yaklaşım sunulmuştur. Hipertansif atak sonrası İSH gelişen 46 yaşındaki erkek hastada kraniotomi ile hematom boşaltılmasını takiben sol alt ekstremitede DVT gelişti. Başlanan düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisinin 4. gününde solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine çekilen toraks BT’de sol ana pulmoner arter distal segmenter dalında lümen içinde trombüs ile uyumlu görünüm tespit edildi. Bunun üzerine hastaya düşük doz fraksiyone edilmemiş heparin (UFH) (5000 U 331) başlandı. Takiplerinde klinik ve laboratuar bulguları düzelen hasta antikoagülan tedavisi düzenlenerek taburcu edildi. İSH’lı olgularda gelişen PE’de düşük doz UFH tedavisi bir seçenek olabilir.

Anahtar Kelimeler: intraserebral hemoraji, pulmoner tromboembolizm, antikoagülan tedavi


Gamze Kırkıl, Figen Deveci, Teyfik Turgut, Suat Türkoğlu, Mehmet Hamdi Muz. Pulmonary Thromboembolism in a Case with Intracerebral Hemorrhage. Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(2): 81-83

Corresponding Author: Gamze Kırkıl, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale