Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Eosinophilic Pneumonia Mimicking Lung Mass: a Case Report with the History of Fosinopril Use [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(2): 75-79

Eosinophilic Pneumonia Mimicking Lung Mass: a Case Report with the History of Fosinopril Use

Melih Büyükşirin1, Gülru Polat1, Serpil Karadağ Polat1, Gülistan Küdür1, Gültekin Tibet1, Zekiye Aydoğdu2
1İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir, Turkey
2İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir, Turkey

Eosinophilic lung disease can cause different clinical, laboratory and radiological appearances. Fifty six years old male case had applied with the complaints of weakness, cough and sputum production. The lesion on thorax CT was evaluated as mass which caused atelectasis in the apical segment of right upper lobe. The entrance of apical segment of right upper lobe was narrowed in the bronchoscopy. The result of mucosal biopsy had revealed chronic inflammation elements which is rich from eosinophils. The patient had also periferic eosinophilia. Chronic eosinophilic pneumonia was tought, because of the complaints of three months and biopsy result in the case who also had history of fosinopril use. The case was presented with the literature.

Keywords: eosinophilic pneumonia, fosinopril, lung mass


Akciğerde Kitleyi Taklit Eden Eozinofilik Pnömoni: Fosinopril Kullanim Öyküsü Olan Bir Olgu Sunumu

Melih Büyükşirin1, Gülru Polat1, Serpil Karadağ Polat1, Gülistan Küdür1, Gültekin Tibet1, Zekiye Aydoğdu2
1İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
2İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir, Türkiye

Eozinofilik akciğer hastalığı, değişik klinik, laboratuvar ve radyolojik görünümlere neden olmaktadır. 56 yaşında erkek olgu halsizlik, öksürük ve balgam çıkarma yakınmaları ile başvurdu. Üç aydır süregelen yakınmaları vardı. Toraks BT'sindeki lezyon, sağ üst lob apikal segment atelektazisine neden olan kitle olarak değerlendirildi. Periferik eozinofilisi olan hastanın, bronkoskopisinde, sağ üst lob apikal segment girişi daralmış olarak izlendi. Yapılan mukoza biyopsisi sonucu, eozinofil lökositten zengin kronik yangı elemanları olarak raporlandı. Fosinopril kulanım öyküsü de olan hastada, yakınmalarının üç aydır olması ve biyopsisinde kronik yangı elemanları olması nedeniyle kronik eozinofilik pnömoni düşünüldü. Olgu, literatür bilgileri eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: akciğerde kitle, eozinofilik pnömoni, fosinopril


Melih Büyükşirin, Gülru Polat, Serpil Karadağ Polat, Gülistan Küdür, Gültekin Tibet, Zekiye Aydoğdu. Eosinophilic Pneumonia Mimicking Lung Mass: a Case Report with the History of Fosinopril Use. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(2): 75-79

Corresponding Author: Melih Büyükşirin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale