Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The diagnosis of intralober sequestration with magnetic resonance angiography [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 34-37

The diagnosis of intralober sequestration with magnetic resonance angiography

M.Kürşat ÖZVARAN1, T.Bahadır ÜSKÜL1, Yeşim ERSOY1, Sevim DÜZGÜN1, Nejat ALTUNTAŞ1, Haluk ERGİN1
SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İstanbul

Pulmonary Sequestration (PS) is one of the congenital anomalies of lung that is very uncommon. The definitive diagnosis can be made by the aortographic visualization of the artery that supply the sequestrated area. Our patient was 36 year old male. He admitted to hospital many times because of repeated lung infections. We reach the diagnosis of intralober sequestration by MR angiography (MRA). The feeding arter was visualized as it leaves the thoracic aorta, passes the diaphragm and ends in the sequestrated area that is situated in posterior segment of left lower lobe. Aortography demonstrated anomalous systemic arterial supply to the PS in the patient. In his operation neither morbity nor mortality was observed. We suggest that MR angiography is an appropriate diagnostic method for intralober sequestration because it's a less invasive method.

Keywords: Pulmonary sequestration, MR angiography.


Manyetik rezonans anjiografi ile intralober sekestrasyonun tanısı

M.Kürşat ÖZVARAN1, T.Bahadır ÜSKÜL1, Yeşim ERSOY1, Sevim DÜZGÜN1, Nejat ALTUNTAŞ1, Haluk ERGİN1
SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İstanbul

Pulmoner sekestrasyon (PS) akciğerin nadir görülen doğumsal anamolilerden birisidir. PS' de kesin tanı besleyici arterin aortografi ile gösterilmesiyle konur. Biz de 36 yaşında erkek, tekrarlayan akciğer infeksiyonu olan hastada mevcut intralober PS tanısını manyetik rezonans anjiografi (MRA) ile koyduk. MRA ile torasik aorttan çıkan diafragmayı geçip sol akciğer alt lob posterior'da bulunan pulmoner sekestrasyonu besleyen arter gösterildi. Hastaya kesin tanı için aortografi uygulandı ve PS'nu besleyen arter gösterildi. Cerrahisinde morbidite ve mortalite gelişmedi. Daha az invaziv bir yöntem olması nedeniyle PS düşünülen hastalarda besleyici arteri göstermek amacıyla MRA 'nin kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner sekestrasyon, MR Anjiografi.


M.Kürşat ÖZVARAN, T.Bahadır ÜSKÜL, Yeşim ERSOY, Sevim DÜZGÜN, Nejat ALTUNTAŞ, Haluk ERGİN. The diagnosis of intralober sequestration with magnetic resonance angiography. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 34-37


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale