Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Parapneumonic Pleural Effusion and Empyema [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 69-76 | DOI: 10.5152/solunum.2013.013  

Parapneumonic Pleural Effusion and Empyema

Volkan Erdoğu1, Muzaffer Metin2
1Okmeydanı Teaching And Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Yedikule Teaching And Research Hospital For Pulmonology And Thoracic Surgery, İstanbul, Turkey

Parapneumonic effusion is fluid accumulation in the pleural space secondary to pulmonary infections. The most frequent causes of parapneumonic effusion are bacterial and viral pneumonias. As a result of complications in this fluid and collection of pus in the pleural space, empyema develops. Microorganisms that cause empyema most frequently in adults and children are; Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes. Clinical appearance depends on the causative microorganism, amount of pus in the pleural space and general status of the patient. The diagnosis is made radiologically. If pleural fluid is not drained, the empyema goes on to the chronic phase in three stages physiopathologically. Determining parapneumonic fluids earlier and preventing empyema by proper antibiotherapy will decrease the necessity for more invasive treatments. In the treatment of empyema, surgical methods such as video thoracoscopic deloculation/decortication or decortication with thoracotomy are applied.

Keywords: Empyema, pleura, video-assisted thoracoscopic surgery


Parapnömonik Plevral Efüzyon ve Ampiyem

Volkan Erdoğu1, Muzaffer Metin2
1Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Akciğer enfeksiyonlarına sekonder olarak plevral boşlukta biriken sıvı parapnömonik efüzyon olarak adlandırılır. Parapnömonik efüzyonlara sıklıkla bakteriyel ve viral pnömoniler neden olurlar ve bu efüzyonların komplike olması ile plevral boşlukta pü birikerek ampiyem ortaya çıkar. Erişkin ve çocuklarda en sık ampiyeme sebep olan mikroorganizmalar, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus ve Streptococcus pyogenes’tir. Klinik görünüm; sebep olan mikroorganizmaya, plevral alandaki pü oranına ve hastanın genel durumuna bağlıdır. Tanı radyolojik olarak konur. Plevral mayi drene edilmez ise gelişen ampiyem fizyopatolojik olarak üç aşamada kronik faza ilerler. Parapnömonik sıvıların erken tespit edilip, uygun antibiyoterapi ile ampiyem gelişiminin önlenmesi, daha invazif tedavilere gereksinimini azaltacaktır. Ampiyemin tedavisinde ise videotorakoskopik delokülasyon/dekortikasyon veya torakotomi ile dekortikasyon gibi cerrahi yöntemler gerekir.

Anahtar Kelimeler: Ampiyem, plevra, video-yardımlı torakoskopik cerrahi


Volkan Erdoğu, Muzaffer Metin. Parapneumonic Pleural Effusion and Empyema. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 69-76

Corresponding Author: Muzaffer Metin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale