Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A Case of Tracheobronchopathia Osteochondroplastica Mimicing Endobronchial Mass [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(3): 147-150

A Case of Tracheobronchopathia Osteochondroplastica Mimicing Endobronchial Mass

Hilal Ermiş1, Nazan Şen2, Gürcan Erbay3, Emine Tuba Canpolat4
1Department Of Chest Diseases, Inonu University Faculty Of Medicine Turgut Ozal Medical Center, Malatya, Turkey
2Department Of Chest Diseases, Baskent University Faculty Of Medicine Adana Application And Research Center, Adana, Turkey
3Department Of Radiology, Baskent University Faculty Of Medicine Adana Application And Research Center, Adana, Turkey
4Department Of Pathology, Baskent University Faculty Of Medicine Adana Application And Research Center, Adana, Turkey

Tracheobronchopathia osteochondroplastica (TO) is a rare benign disorder with unknown aetiology. The condition is characterized by submucosal nodules progressing slowly. TO usually has been reported in literature as sporadic cases. Although endobronchial lesions are considered as malignancy especially in the presence of smoking history, rarely it may be a benign condition. In this kind of situations bonchoscopic inspection comes into prominence.
Seventy-one year-old man who is asymptomatic and heavy smoker, was admitted to our clinic because of the suspicious endobronchial lesion determined on the thorax computed tomography which was performed incidentally. The diagnosis of TO is confirmed histopathologically accompanied by radiologic and bronchoscopic findings.

Keywords: bronchoscopy, endobronchial lesion, tracheobron- chopathia osteochondroplastica, virtual bronchoscopy


Endobronşiyal Kitle İzlenimi Veren Bir Trakeobronkopati Osteokondroplastika Olgusu

Hilal Ermiş1, Nazan Şen2, Gürcan Erbay3, Emine Tuba Canpolat4
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Göğüs Hastalıkları Ad, Malatya
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Göğüs Hastalıkları Ad, Adana
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Radyodiagnostik Ad, Adana
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama Ve Araştırma Merkezi Patoloji Ad, Adana

Trakeobronkopati osteokondroplastika (TO), etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, yavaş ilerleyen, submukozal nodüllerle karakterize, benign seyirli ve nadir görülen bir bozukluktur. Literatürde genellikle sporadik olgu olarak bildirilmiştir. Endobronşiyal lezyonlar özellikle sigara öyküsü olan olgularda kötü huylu bir hastalığı düşündürmekle birlikte, nadiren benign karakterli de olabilir. Bu gibi durumlarda bronkoskopik inceleme önem kazanır.
Yetmiş bir yaşında, herhangi bir yakınması olmayan, ağır sigara içicisi erkek hasta, rastlantısal olarak çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde endobronşiyal lezyon şüphesi olması üzerine kliniğimize yönlendirilmiş, yapılan radyolojik ve bronkoskopik bulgular eşliğinde histopatolojik olarak TO tanısı almıştır.

Anahtar Kelimeler: bronkoskopi, endobronşiyal lezyon, sanal bronkoskopi, trakeobronkopati osteokondroplastika


Hilal Ermiş, Nazan Şen, Gürcan Erbay, Emine Tuba Canpolat. A Case of Tracheobronchopathia Osteochondroplastica Mimicing Endobronchial Mass. Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(3): 147-150

Corresponding Author: Hilal Ermiş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale