Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A case of tracheoesophageal fistula causing pneumonia in an adult [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(1): 231-234

A case of tracheoesophageal fistula causing pneumonia in an adult

Hakan KOCA, Filiz GÜLDAVAL, Sezen ŞENIRMAK ÖZDEN, Rıfat ÖZACAR
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir

A 20 years old male patient presented with a clinical and radiological picture of pneumonia. Investigations were performed because of the progression in the lesions and a tracheoesophageal fistula was detected. After the acquired causes were ruled out, a diagnosis of congenital isolated tracheoesophageal fistula was made. This case was presented because of the rarity of congenital isolated tracheesophageal fistula as the underlying cause of pnemonia in adult patients.

Keywords: pneumonia, tracheoesophageal fistula,


Erişkinde pnömoniyle seyreden bir trakeoözefagial fistül olgusu

Hakan KOCA, Filiz GÜLDAVAL, Sezen ŞENIRMAK ÖZDEN, Rıfat ÖZACAR
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir

Yirmi yaşında erkek hasta klinik ve radyolojik pnömoni tablosu ile başvurdu. Lezyonların progrese olması üzerine yapılan incelemelerde trakeoözofageal fistül (TÖF) saptandı. Edinsel nedenler ekarte edilen hastada konjenital izole TÖF düşünüldü. TÖF erişkin pnömonisinde altta yatan nadir bir neden olarak ilginç bulunarak sunuldu.

Anahtar Kelimeler: pnömoni, trakeoözofageal fistül


Hakan KOCA, Filiz GÜLDAVAL, Sezen ŞENIRMAK ÖZDEN, Rıfat ÖZACAR. A case of tracheoesophageal fistula causing pneumonia in an adult. Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(1): 231-234

Corresponding Author: Hakan KOCA


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale