Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A case report with segmental agenesis of liver which resembles to chilaiditi's syndrome [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(2): 70-71

A case report with segmental agenesis of liver which resembles to chilaiditi's syndrome

Alp Alper ŞAFAK1, Cahit BİLGİN2, Peri ARBAK2, Arzu BALKANLI3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, BOLU
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, BOLU
3Gülhane Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Fifty-three years old man was evaluated for right diaphragmatic elevation which was detected on chest radiograph. Anterior – inferior segmental agenesis of the right lobe of liver and colonic interposition were found with computed tomography. Lobar agenesis of the liver which resembled to Chilaiditi’s syndrome were discussed with the knowledge of literature.

Keywords: Lobar agenesis of the liver, Chilaiditi’s syndrome.


Chilaiditi sendromuna benzeyen bir karaciğer segment agenezisi olgusu

Alp Alper ŞAFAK1, Cahit BİLGİN2, Peri ARBAK2, Arzu BALKANLI3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, BOLU
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, BOLU
3Gülhane Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

53 yaşındaki erkek hasta posteroanteriyor akciğer grafisinde sağ diafragma yüksekliği bulgusu nedeniyle değerlendirildi. Bilgisayarlı tomografisinde karaciğer sağ lobunda anterior - inferior segment agenezisi ve kolon interpozisyonu saptandı. Chilaiditi sendromuna benzeyen karaciğer lob agenezisi olgusu literatür bilgileriyle karşılaştırılarak tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer lob agenezisi, Chilaiditi sendromu


Alp Alper ŞAFAK, Cahit BİLGİN, Peri ARBAK, Arzu BALKANLI. A case report with segmental agenesis of liver which resembles to chilaiditi's syndrome. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(2): 70-71


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale