Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Factors Effecting the Compliance of Positive Airway Pressure Therapy in Patients with Sleep Related Breathing Disorders [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(2): 107-113 | DOI: 10.5505/solunum.2011.94809  

Factors Effecting the Compliance of Positive Airway Pressure Therapy in Patients with Sleep Related Breathing Disorders

Zeynep Zeren Uçar1, Serhan Olcay2, Ahmet Uğur Demir3, Cenk Kıraklı2, Rıfat Özacar2
1The Department Of Sleep Disorders, Dr Suat Seren Chest Diseases And Surgery Training And Research Hospital, Izmir, Turkey
2The Department Of Pulmonary Diseases, Dr Suat Seren Chest Diseases And Surgery Training And Research Hospital, Izmir, Turkey
3The Department Of Pulmonary Diseases, Medical Faculty Of Hacettepe University, Ankara, Turkey

Aim: Positive airway pressure (PAP) treatment is the most efficient treatment of sleep related breathing disorders (SRBD) "when used regularly. Data on the compliance of PAP therapy is important in the management and follow-up of patients with sleep SRBD. The purpose of this study "was to investigate the reasons of noncompliance for PAP therapy in patients "with SRBD.
Material and Methods: The study enrolled 125 patients, who received diagnosis of SRBD in polysomnography between 2006 and 2007 in the sleep disorders clinic. Patients "were contacted about 12 months later and answered a telephone administered questionnaire, "with information on characteristics of sleep.
Results: Of the 125 patients, 24 "were female (17,5%) and the mean age (SD) "was 52,3 (10) years. Diagnoses "were obstructive sleep apnea syndrome in 108 (86,4%), central sleep apnea syndrome in 6 (4,8%), sleep related hypoventilation-hypoxemic syndrome in 11 (8,8%). Current use of therapy "was reported in 85 (67,4%) patients after a median use of 10,2 months, for a median use of 6,8 days, and 6,5 hours in a night. Among the 41 noncompliant patients, median duration of treatment use "was 2 months. Main reasons "were mask problems in 9 (21,9%), pressure intolerance in 8 (19,5%), choking sensation in 7 (17,0%), and difficulty in sleeping "with a mask in 5 (12,1%). Noncompliance "was related with longer latency to sleep (>30 minutes: 24,6% vs 10,3%), frequent sleep interruption (49,1% vs 29,4%) and lower frequency of unrested sleep (63,2% vs 92,6%).
Conculation: Problems related to sleep quality could hinder the use of PAP, mostly within two months. Despite technological improvements, mask problems are still the main reason of noncompliance for PAP. Assessment and treatment of sleep quality of the patients before PAP prescription and close followup
especially for mask problems within two months will improve the compliance.

Keywords: compliance, positive airway pressure treatment, sleep related breathing disorders


Uyku ile İlişkili Solunum Bozukluğu Olan Hastalarda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisine Uyumu Bozan Etkenler

Zeynep Zeren Uçar1, Serhan Olcay2, Ahmet Uğur Demir3, Cenk Kıraklı2, Rıfat Özacar2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Uyku Bozuklukları Bölümü, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir
3Hacettepe Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Pozitif hava yolu basıncı (PAP) tedavisi, düzenli kullanılma koşuluyla uyku ile ilişkili solunum bozukluğunun (USB) en etkili tedavi yöntemidir. PAP tedavisine uyum, USB bulunan hastaların etkin tedavisi ve tedavi izlemi için önemlidir. Bu çalışmada PAP tedavisine uyumu iyi olmayan USB olan hastalarda uyumu bozan etkenleri araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, uyku bozuklukları merkezinde 2006-2007 yılları arasında yapılan polisomnografi (PSG) ile USB tanısı konan ve PAP tedavisi önerilen 125 hasta dahil edildi. Hastalara ortalama 12 ay sonra telefonla uyku özelliklerine ait anket uygulandı.
Bulgular: Yüz yirmi beş hastanın 24'ü kadındı (%17,5) ve yaş ortalaması 52,3 (SS: 10) idi. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu 108 (%86,4), Santral Uyku Apne Sendromu 6 (%4,8), Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon-Hipoksemi Sendromu 11 (%8,8) hastada bulundu. O sırada PAP tedavisi kullanımı ortalama 10,2 ay takip sonrası; 85 (%67,4) hastada ortalama haftada 6,8 gün ve gecede 6,5 saat olarak saptandı. PAP tedavisi kullanmadığını bildiren 41 hastada tedavi kullanım süresi ortancası iki ay olarak bulundu. PAP kullanmamanın ana nedenleri sıklık sırasıyla maske sorunu 9 (%21,9), basıncı tolere edememe 8 (%19,5), boğulma hissi 7 (%17,0) ve maske ile uyumakta güçlük 5 (%12,1) olarak bildirildi. Uyumun kötü olması, uyumu iyi olan hastalara gore, uyku latansının uzun (>30 dakika: %24,6 ve %10,3), uyku bölünmesinin sık (%49,1 ve %29,4) ve dinlendirici olmayan uykunun az sıklıkta olması (%63,2 ve %92,6) ile ilişkiliydi.
Sonuç: Özellikle ilk iki ay içinde ortaya çıkan uyku kalitesini bozan problemler PAP kullanımını engellemektedir. Yeni teknolojik gelişmelere rağmen halen PAP uyumunu etkileyen en önemli problemler maskenin yarattığı sıkıntılardır. PAP tedavisi öncesi uyku kalitesinin değerlendirilmesi, tedavisi ve hastanın maske problemleri açısından ilk iki ay boyunca yakından takibi uyumu artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: kompliyans, pozitif hava yolu basıncı tedavisi, uyku ile ilişkili solunum bozuklukları


Zeynep Zeren Uçar, Serhan Olcay, Ahmet Uğur Demir, Cenk Kıraklı, Rıfat Özacar. Factors Effecting the Compliance of Positive Airway Pressure Therapy in Patients with Sleep Related Breathing Disorders. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(2): 107-113

Corresponding Author: Zeynep Zeren Uçar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale