Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Radiography, computed tomography and magnetic resonance imaging findings of a bronchogenic cyst which may be confused with bronchus atresia: Case Report [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 140-142

Radiography, computed tomography and magnetic resonance imaging findings of a bronchogenic cyst which may be confused with bronchus atresia: Case Report

Nuray Voyvoda, Gonca Erbaş, Ruken Yüksekkaya, Levent Ağgünlü, Mehmet Araç
Department Of Radiology, Gazi University, Ankara, Turkey

Bronchogenic cysts are developmental anomalies of tracheobronchial tree caused by abnormal budding of tracheal diverticula in embryonic life. The imaging findings of this anomaly with unknown incidence since it may be asymptomatic until adult life may be similar to bronchial atresia. The imaging findings of a case with bronchogenic cyst, that the diagnosis is confirmed after surgery, with the emphasis on differential diagnosis with bronchial atresia are presented in this manuscript.

Keywords: Bronchogenic Cyst, Bronchial atresia, Thorax, Congenital


Bronş Atrezisi ile Karışabilecek Bronkojenik Kist Olgusunda Dijital Grafi, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları: Olgu Sunumu

Nuray Voyvoda, Gonca Erbaş, Ruken Yüksekkaya, Levent Ağgünlü, Mehmet Araç
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı

Bronkojenik kistler, trakea divertikülünün anormal tomurcuklanmasıyla meydana gelen, trakeobronşiyal sistemin gelişimsel anomalileridir. Erişkin döneme kadar asemptomatik olabileceği için tam sıklığı bilinmeyen bu anomalide, görüntüleme bulguları bronşial atrezi ile benzer özellikler gösterebilir. Bu çalışmada, cerrahi sonrası bronkojenik kist tanısı alan hastada, görüntüleme bulguları ile bronkojenik kist ve bronş atrezisinin ayrımının sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bronkojenik kist, Bronş atrezisi, Toraks, Konjenital


Nuray Voyvoda, Gonca Erbaş, Ruken Yüksekkaya, Levent Ağgünlü, Mehmet Araç. Radiography, computed tomography and magnetic resonance imaging findings of a bronchogenic cyst which may be confused with bronchus atresia: Case Report. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 140-142

Corresponding Author: Nuray Voyvoda, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale