Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Itraconazole Therapy In Two Cases Of Chronic Necrotizing Pulmonary Aspergillosis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(3): 112-116

Itraconazole Therapy In Two Cases Of Chronic Necrotizing Pulmonary Aspergillosis

Arzu Ertürk1, Murat Arul1, Meral Gülhan1, Bahar Kurt1, Hüseyin Demirci2, Serkan Akbay1, Nermin Çapan1
1Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Merkezi, Ankara
2Sosyal Sigortalar Ankara Eğitim Hastanesi Dahiliye Bölümü, Ankara

The fungus Aspergillus can cause any of three clinical presentations; invasive aspergillosis, mycetoma or allergic bronchopulmonary aspergillosis. Chronic necrotizing pulmonary aspergillosis (CNPA) is defined as an indolent, cavitation process in the lungs due to invasion of lung tissue by a fungus of the Aspergillus species. We present two cases of CNPA and detail the long-term clinical responses to the new antifungal triazol, itraconazole. The first patient, 41 years old male with DIF diagnosed five years previously, was admitted to the hospital with hemoptysis and other symptoms. Aspergillus fumigatus was isolated from multiple sputum specimens. The second patient 24 years old male who had had previous tuberculosis was admitted with recurrent hemoptysis. The diagnosis of CNPA is based on clinical criteria in this patient. Both of them have appreciable clinical responses to itraconazole therapy. Itracqnazole seems to be effective in CNPA when used in a suppressive (rather than curative) role in patients with limited life expectancy.

Keywords: Chronic necrotizing pulmonary aspergillosis, itraconazole


Kronik Nekrotizan Pulmoner Aspergillozis'li İki Olguda İtrakonazol Kullanımı

Arzu Ertürk1, Murat Arul1, Meral Gülhan1, Bahar Kurt1, Hüseyin Demirci2, Serkan Akbay1, Nermin Çapan1
1Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Merkezi, Ankara
2Sosyal Sigortalar Ankara Eğitim Hastanesi Dahiliye Bölümü, Ankara

Aspergillus cinsi funguslar invaziv aspergillosis, miçetoma ve allerjik bronkopulmoner aspergillosis olarak üç klinik presentasyona neden olabilir. Kronik Nekrotizan Pulmoner Aspergillosis (KNPA), aspergillus türü mantarların akciğer dokusunda invazyonuna bağlı oluşan yavaş seyirli kavitasyon proçesi olarak tanımlanır. Makalemizde iki KNPA olgusunu ve bu olguların yeni bir antifungal ajan olan triazol, itraconazole verdikleri klinik cevabı sunduk. İlk hastamız 41 yaşında 5 yıl önce DIF tanısı almış erkek hasta olup hemoptizi ve diğer semptomlarla hastanemize kabul edildi. Multipl balgam örneğinden aspergillus fumigatus izole edildi. İkinci hastamız daha önce tüberküloz tanısı almış 24 yaşında erkek hasta olup tekrarlayan hemoptizi yakınması nedeniyle kabul edildi. KNPA tanısında hastanın klinik kriterleri temel alındı. İki hastamızda da itraconazole tedavisi ile belirgin klinik cevap elde edildi. İtraconazolün yaşam süresi kısıtlı hastalarda küratif tedaviden çok supressif tedavide etkili olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Kronik nekrotizan pulmoner aspergillosis, itraconazole


Arzu Ertürk, Murat Arul, Meral Gülhan, Bahar Kurt, Hüseyin Demirci, Serkan Akbay, Nermin Çapan. Itraconazole Therapy In Two Cases Of Chronic Necrotizing Pulmonary Aspergillosis. Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(3): 112-116

Corresponding Author: Arzu Ertürk


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale