Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Giant Mediastinal Thymolipoma [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 120-122 | DOI: 10.5152/solunum.2013.022  

Giant Mediastinal Thymolipoma

Ali Çelik, Ertan Aydın, Nurettin Karaoğlanoğlu
Department Fo Thoracic Surgery, Atatürk Center For Chest Disease And Thoracic Surgery, Ankara, Turkey

Thymolipoma is a rarely seen lesion of the anterior mediastinum and constitutes 2-9% of all thymic tumors. A 45 year old female patient was admitted to our clinic with a complaint of shortness of breath. A mass lesion with a fatty tissue density, pervading almost the entire left hemithorax extending anteriorly to the right mediastinum, was observed on the computed tomography of thorax. The mass was totally excised with a left thoracotomy. The pathologic examination was reported as thymolipoma. Thymolipoma may rarely reach a giant size and confronted with the shortness of breath. Definitive diagnosis and treatment are possible with surgical excision.

Keywords: Thymolipoma, surgery, mediastinum


Dev Mediastinal Timolipoma

Ali Çelik, Ertan Aydın, Nurettin Karaoğlanoğlu
Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara

Timolipoma, anterior mediastenin nadir görülen lezyonudur ve tüm timus kaynaklı tümörlerin %2-9’unu oluşturur. Kırk beş yaşında kadın hasta nefes darlığı şikayeti nedeniyle kliniğimize başvurdu. Bilgisayarlı akciğer tomografisinde, sol hemitoraksın tamamınına yakınını dolduran, anteriordan sağ mediastene uzanan, yağ doku dansitesinde kitlesel lezyon izlendi. Sol torakotomi ile kitle total olarak çıkarıldı. Patoloji sonucu timolipoma olarak raporlandı. Timolipoma nadir olarak dev boyutlara ulaşabilir ve nefes darlığı ile karşımıza çıkabilir. Cerrahi eksizyon ile kesin tanı ve tedavi mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Timolipoma, cerrahi, mediasten


Ali Çelik, Ertan Aydın, Nurettin Karaoğlanoğlu. Giant Mediastinal Thymolipoma. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 120-122

Corresponding Author: Ali Çelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale