Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Exercise Induced Bronchospasm [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 25-31

Exercise Induced Bronchospasm

Mehmet Ünal
Istanbul Sports Training, Research And Health Center, Istanbul

Exercise-induced bronchospasm (EIB) is an acute, reversible and inflammatory problem in the airways, observed in approximately 10% of the general population and up to 20-50% among athletes. Exercise is one of the most common triggers of asthmatic symptoms in EIB. Many factors, including hyperventilation in dry-cold air, determine the prevalence and severity of exercise-induced bronchospasm. Evidence suggests that decrease of osmolarity in airway tissues leads to release of histamine, leukotrienes and prostaglandins (PGs) from mast cells which promote bronchospasm. The acute EIB response is characterised by airway smooth muscle contraction, membrane swelling and mucus plug formation. Bronchospasm usually arises 5-10 minutes after the beginning of the exercise and peaks about 5-15 minutes after the exercise is completed. Clinical symptoms are wheezing, coughing, shortness of breath and chest tightness.
Diagnosis of EIB requires the use of an exercise test. The exercise can be a field or a laboratory based test but should be of relatively high intensity (80-90% of maximal heart rate) and duration (at least 5-8 minutes). EIB is characterised by post-exercise airway obstruction resulting in reduction in forced expiratory volume in one second (FEV1) of greater than 10% compared with pre-exercise values. Approaches to the treatment of EIB include both non-pharmacological and pharmacological (β2-agonists, cromolyn compounds, inhaled corticosteroids, leukotriene modifiers) strategies.

Keywords: exercise-induced bronchospasm, exercise-induced asthma, bronchospasm


Egzersizle Oluşan Bronkospazm

Mehmet Ünal
İstanbul Sporcu Eğitim, Araştırma Ve Sağlık Merkezi, İstanbul

Egzersizle Oluşan Bronkospazm (EOB), genel popülasyonun yaklaşık %10'unda, sporcuların ise %20-50'sinde görülebilen hava yollarının akut, reversbl, enflamatuar bir problemidir. EOB'de görülen semptomları tetikleyen en yaygın faktör egzersizdir. Kuru ve soğuk havada yapılan hiperventilasyonu da içine alan birçok faktör EOB'nin varlığını ve görülen semptomların şiddetini artırmaktadır. EOB'de, bronkospazma neden olan faktörler hava yollarındaki osmolaritenin değişmesi ve mast hücrelerinden histamin, lökotrienler ve prostoglandinlerin salgılanmasıdır. Akut EOB'de cevap hava yolları düz kaslarında kontraksiyon, membranda şişme ve mukus plak değişiklikleri ile karakterizedir. Bronkospazm genellikle egzersizin başlangıcından 5-10 dakika sonra başlar ve egzersiz sonlandıktan 5-15 dakika sonra doruk seviyeye ulaşır. Klinik semptomlar hırıltılı solunum, öksürük, yüzeysel nefes almak ve göğüste hassasiyet şeklinde kendini gösterir.
EOB tanısı koymak için egzersiz testleri kullanmak gerekir. Egzersizler sahada ya da laboratuvar ortamında yüksek yoğunlukta (maksimal kalp hızının %80-90'larında) ve uygun sürede (5-8 dakika) olmalıdır. EOB, solunum fonksiyon testlerinde egzersiz sonrası 1. saniyedeki zorunlu ekspirasyon volümünde (FEV1) egzersiz öncesi değerine göre %10 ve daha fazla azalma ile karakterizedir. Uygun tedavi yaklaşımı farmakolojik (β2-agonistler, kromolin bileşikleri, inhaler kortikosteroidler, lökotrien deriveleri) ve non-farmakolojik yaklaşımları içerir.

Anahtar Kelimeler: egzersizle oluşan bronkospazm, egzersizle oluşan astım, bronkospazm


Mehmet Ünal. Exercise Induced Bronchospasm. Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 25-31

Corresponding Author: Mehmet Ünal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale