Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Sleep [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(2): 67-77 | DOI: 10.5505/solunum.2011.98700  

Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Sleep

Önder Öztürk
Sleep Disorders Center, Department Of Chest Disease, Faculty Of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey

Sleep affects the respiratory system by causing changes in airway resistance, respiratory muscle contractility, and central respiratory control. In an individual who has no respiratory problems, these changes remain within physiological limits. However, in patients with respiratory problems, especially chronic obstructive pulmonary disease (COPD), sleep creates a serious problem. Although the control of breathing in patients -with COPD follows the same basic principles as it does in normal subjects, both awake and asleep, the respiratory and gas exchange is adversely affected and the atonia of respiratory muscles during rapid eye movement (REM) sleep deepens the hypoxia and hypercapnia. The hypoxia leads to increased arousals, sleep disruptions, pulmonary hypertension, and higher mortality. As with other chronic diseases, the quality of sleep among patients with COPD deteriorates -without hypoxia and the drugs used in therapy cause sleep deprivations and insomnia. This review presents an examination of the association of COPD and sleep disorders, including the physiologic mechanisms and their clinical implications.

Keywords: Chronic Obstructive Pulmonary Diseases (COPD), hypoventilation, positive airway pressure, sleep disorders


Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Uyku

Önder Öztürk
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Uyku Bozuklukları Merkezi, Isparta

Uykunun hava yolu direnci, solunum kaslarının kasılımı ve solunum kontrolü dahil olmak üzere solunum sistemi üzerine etkileri bulunmaktadır. Kişinin solunum sorunları yoksa bu değişiklikler fizyolojik sınırlar içinde kalmaktadır. Ancak solunum sorunu olan olgularda ve özellikle kronik obstrüktif akciğer hastalarında (KOAH) uyku ciddi sorun yaratmaktadır. KOAH'ta solunumun kontrolü, uyku ve uyanıklıkta sağlıklı bireylerle aynı temel özelliklere sahip olmasına karşın, solunum ve gaz değişimi olumsuz etkilenmekte ve hızlı göz hareketleri (REM) sırasında solunum kaslarında görülen atoni hiperkapni ve hipoksiyi derinleştirmektedir. Hipoksi arousalları (uyanayazma), uyku bölünmelerini, pulmoner hipertansiyonu ve mortalite riskini artırmaktadır. KOAH'lı olgularda diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi hipoksi olmaksızın uyku kalitesi bozulmakta ve tedavide kullanılan ilaçlar da uyku bölünmelerine ve uykusuzluğa neden olabilmektedir. Bu derlemede KOAH ile uyku bozukluklarının birlikteliğini, fizyolojik mekanizmaları ve kliniğe yansımalarını incelemek istedik.

Anahtar Kelimeler: hipoventilasyon, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), pozitif hava yolu basıncı, uyku bozuklukları


Önder Öztürk. Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Sleep. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(2): 67-77

Corresponding Author: Önder Öztürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale