Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Cigarette smoking and lung cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(3): 139-145

Cigarette smoking and lung cancer

Nurdan KÖKTÜRK, Can ÖZTÜRK, Ceyda Erel KIRIŞOĞLU
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Lung cancer is the leading cause of cancer deaths in both men and women in the United States of America. Smoking is the major risk factor for the development of lung cancer since >%90 of the lung cancer patients are among smokers. However not all smokers have lung cancer. Therefore which factors determine the development of lung cancer? Recent progress on cytogenetics, molecular and cellular biology have provided information to find an answer to this question. This review focuses on the causative relationship of smoking and lung cancer. Besides DNA adducts and their mechanisms of action, major genetic variations responsible for the development of lung cancer are reviewed. Multiphase evolution of lung cancer, field cancerization and associated antigen expressions are summarized.

Keywords: Lung cancer, molecular biology, smoking


Sigara ve akciğer kanseri

Nurdan KÖKTÜRK, Can ÖZTÜRK, Ceyda Erel KIRIŞOĞLU
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Akciğer kanseri, Amerika Birleşik Devletleri'nde erkeklerde ve kadınlarda en sık ölüme yol açan kanserdir. Sigara, akciğer kanseri için majör risk faktörü olup, olguların % 90'ından sorumludur. Ancak, her sigara içen kişide kanser görülmemektedir. O halde kimde kanser gelişeceğini hangi faktörler belirler? Son yıllarda sitogenetik, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi bilimlerindeki gelişmeler bu sorunun yanıtını bulmaya yönelik bilgiler elde etmemizi sağlamıştır. Bu derleme, sigara ve akciğer kanseri arasındaki nedensel ilişkiyi özetlemeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda, DNA addüktleri, addüktlerin oluşum mekanizmaları ve etkilerinin yanısıra, akciğer kanseri gelişiminden sorumlu tutulan başlıca genetik değişiklikler gözden geçirilmiştir. Akciğer kanserindeki çok aşamalı oluşum, morfolojik değişiklikler ve bununla ilişkili antijen ekspresyonları da ana hatları ile özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, moleküler biyoloji, sigara


Nurdan KÖKTÜRK, Can ÖZTÜRK, Ceyda Erel KIRIŞOĞLU. Cigarette smoking and lung cancer. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(3): 139-145

Corresponding Author: Nurdan KÖKTÜRK


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale