Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Costal Abnormalities [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 6-12 | DOI: 10.5505/solunum.2012.99267  

Costal Abnormalities

Emine Argüder1, Aylin Akın2
1Bayındır Kavaklıdere Hospital, Department Of Chest Diseases, Ankara, Turkey
2Bayındır Kavaklıdere Hospital, Department Of Radiology, Ankara, Turkey

Costal abnormalities are frequently overlooked in evaluating chest radiograph. They may be evidence of systemic or neighbouring
diseases. However, since there are too many costal variants, whether the detected abnormality is pathologic or not should be clarified. Normal variants are usually clinically insignificant, and often determined during examination or incidental chest radiographs. The findings pointing to abnormalities may be in the number, size, shape, or mineralization of the costae. These changes may be local or widespread. In this article, mainly the normal radiological appearance and also congenital anomalies, traumatic lesions, primary or metastatic neoplasms, infectious diseases of the costae were reviwed.

Keywords: abnormalities, ribs, congenital abnormalities


Kosta Anormallikleri

Emine Argüder1, Aylin Akın2
1Bayındır Kavaklıdere Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Ankara
2Bayındır Kavaklıdere Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara

Akciğer grafileri değerlendirilirken kosta anormallikleri gözden kaçabilmektedir. Kostalardaki anormallikler komşu bölgelere ya da sistemik hastalıklara ait bulgular olabilmektedir. Ancak kostaların çok sayıda varyantı olması nedeniyle, saptanan anormalliğin patolojik olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Normal varyantlar genellikle klinik olarak önem taşımazlar ve sıklıkla ya muayene sırasında ya da tesadüfen çekilen akciğer filminde belirlenirler. Anormalliğe işaret eden bulgular kostaların sayısında, boyutunda, mineralizasyonunda ya da şeklinde görülebilir. Bu değişiklikler bölgesel ya da yaygın olabilir. Bu makalede öncelikle kostaların normal radyolojik görünümü, ardından da konjenital kosta anomalileri, travmatik lezyonlar, primer ve metastatik neoplazmalar ile enfeksiyöz durumlar gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: anormallikler, kaburgalar, doğumsal anomaliler


Emine Argüder, Aylin Akın. Costal Abnormalities. Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 6-12

Corresponding Author: Emine Argüder, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale