Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Sleep Apnea and Epilepsy: A case report [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 55-58 | DOI: 10.5505/solunum.2012.99815  

Sleep Apnea and Epilepsy: A case report

Duygu Özol1, Şerife Boynukalın Uğur2, Bülent Bozkurt1, Zeki Yıldırım1, Harun Karaman1
1Fatih University Faculty Of Medicine Department Of Respiratory Medicine
2Fatih University Faculty Of Medicine Department Of Ear Nose And Throat Diseases And Surgery

There is a complex interaction between sleep and epilepsy. Not just epilepsy but also antiepileptic drugs can affect sleep architecture and can cause changes in sleep organization. As a result of decrease in inhibitor mechanisms during sleep, it becomes easier to produce epileptic seizures in non-REM, stage 1 and 2 by causing cortical excitement and interictal EEG discharges. It has been shown that sleep latency and sleep efficacy were altered in epileptic patients. We will discuss the relationship between epilepsy and sleep apnea by mentioning a case whom had diagnosis of epilepsy for 30 years and were admitted to our sleep unit for excessive daytime sleepiness, witnessed apnea and snoring.

Keywords: Epilepsy, sleep apnea, polysomnography


Uyku Apnesi ve Epilepsi: Bir olgu nedeniyle

Duygu Özol1, Şerife Boynukalın Uğur2, Bülent Bozkurt1, Zeki Yıldırım1, Harun Karaman1
1Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ad
2Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Ve Cerrahisi Ad

Uykunun epilepsi, epilepsinin de uyku yapısı üzerinde karmaşık etkileri vardır. Sadece epilepsi hastalığı değil, kullanılan antiepileptik ilaçlar da uykunun doğal mimarisinde ve organizasyonunda değişikliklere yol açabilmektedir. Epileptik nöbetin ortaya çıkması için gerekli olan kortikal uyarılma, uyku sırasında inhibitör mekanizmaların etkinliğinin azalmasıyla kolaylaşmakta, özellikle uykunun NREM evre 1 ve evre 2 dönemlerinde epileptik nöbetler ve interiktal EEG deşarjlar daha kolay ortaya çıkmaktadır. Epilepsi hastalarında uyku latansı ve uyku etkinliğinin azaldığı gösterilmiştir. Bu yazıda uyku apnesi ile epilepsi ilişkisi, gündüz aşırı uyku hali, tanıklı apne ve horlama yakınmasıyla hastanemize başvuran, 30 yıldır epilepsi tanısıyla izlenen bir olgu üzerinden tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, uyku apnesi, polisomnografi


Duygu Özol, Şerife Boynukalın Uğur, Bülent Bozkurt, Zeki Yıldırım, Harun Karaman. Sleep Apnea and Epilepsy: A case report. Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 55-58

Corresponding Author: Duygu Özol, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale