Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The effects of pulmonary receptors on respiratory pattern during normocapnia and hypercapnia in cats [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(3): 113-117

The effects of pulmonary receptors on respiratory pattern during normocapnia and hypercapnia in cats

Nermin KARATURAN YELMEN, Tülin ORUÇ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

The purpose of this study was to investigate the effects of pulmonary receptors on respiratory pattern by differential vagal blockade during normocapnic and hypercapnic conditions. The experiments were carried out in ten aortic chemodenervated cats. Action potentials from the phrenic nerve, tidal volume (VT), respiratory frequency (f/min) were recorded in the experimental animals with intact vagi during cold blockade of myelinated vagal fibers and after vagatomy, while the animals were breathing air and hypercapnic gas mixture. From the recorded parameters, respiratory minute volume (VE), inspiration time (TI), expiration time (TE), the mean inspiratory (VT/TI) and the mean expiratory (VT/TE) flow rates were calculated. Although the slowly-adapting pulmonary receptors (SAR) and rapidly adapting pulmonary receptors (RAR) take part in controlling the timing of inspiration in normocapnic conditions, C-fibre receptors are involved in controlling both TE in hypercapnia and VT in normocapnia.

Keywords: Differential vagal blockade, hypercapnia, pulmonary receptors, respiratory pattern


Kedilerde normokapni ve hiperkapnide akciğer reseptörlerinin solunum tipi üzerine etkileri

Nermin KARATURAN YELMEN, Tülin ORUÇ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Bu çalışmada, akciğer reseptörlerinin normokapnik ve hiperkapnik koşullarda solunum tipi üzerine etkileri kedilere kısmi vagal blokaj uygulanarak araştırıldı. Deneylerde sodyum pentobarbital (30 mg/kg iv) ile anesteziye edilen aortik kemodenerve 10 kedi kullanıldı. Deney hayvanlarında, vaguslar intakt iken, soğuk uygulaması ile miyelinli vagal lişer bloke edildikten sonra vagotomi yapılarak miyelinsiz lişer kesildikten sonra hava ve hiperkapnik gaz karışımları solunması sırasında, soluk hacmi (VT), soluk frekansı (f/dak) ve frenik ENG kaydedildi. Bu parametrelerden solunum dakika hacmi (VE), inspirasyon (TI) ve ekspirasyon (TE) süreleri hesaplandı. Ayrıca ortalama inspiratuar (VT/TI) ve ortalama ekspiratuar akım (VT/TE) hızları saptandı. Bulgularımız, glomus karotikum intakt iken normokapnik koşullarda, yavaş adapte olan (SAR) ve çabuk adapte olan (RAR) akciğer gerim reseptörlerinin inspirasyon süresinin belirlenmesinde etkili olduklarını, buna karşın C-lif reseptörlerinin normokapnide soluk hacminin düzenlenmesinde, hiperkapnide ise ekspirasyon süresinin kontrolünde etkili olduklarını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer reseptörleri, hiperkapni, kısmi vagal blokaj, solunum tipi


Nermin KARATURAN YELMEN, Tülin ORUÇ. The effects of pulmonary receptors on respiratory pattern during normocapnia and hypercapnia in cats. Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(3): 113-117

Corresponding Author: Nermin KARATURAN YELMEN


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale