Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Smoking habits among newly registered university students [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(3): 101-106

Smoking habits among newly registered university students

Canan GÜNDÜZ TELLİ1, Zeynep AYTEMUR SOLAK2, Duygu ÖZOL3, Abdullah SAYINER2
1Ege Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
3Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

The aim of our study was to determine the smoking habit among the youngsters, who are newly registered university students and also the possible causes directing them to smoke and the viewpoint of these students to cigarette smoking. During the registration period of our university we conducted a 20-item questionnaire to 3533 students (49.3% male and 50.7% female). The number of smoking students was 985 (27.9%) and the smoking rates among their fathers and mothers were 56% and 30% respectively. There was a significant relationship between the parents’ and the students’ smoking habit (p<0.01). The reasons for starting smoking were the influence of their friends (83.7%) and curiosity (38.3%). The age of starting smoking was mostly between 15 to 17 years. Among smokers, 62.1% were consuming foreign brand cigarettes and there was a significant relationship between consumption of foreign brand cigarette and living in the city (p<0.01). The rates of the intention to quit smoking was 84%, trying to quit was 68% and restarting smoking in the following year was 82%. Smoking addiction affecting a higher number of teenage students, and those students being willing to quit but remaining passive; it is necessary to increase the number of informative and motivating activities for this age group and to initiate "prevention of starting to smoke campaigns", targeting especially the parents.

Keywords: Smoking cigarettes, students, questionnaire


Üniversiteye başlayan öğrencilerin sigara içme alışkanlıkları

Canan GÜNDÜZ TELLİ1, Zeynep AYTEMUR SOLAK2, Duygu ÖZOL3, Abdullah SAYINER2
1Ege Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
3Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Çalışmamızda üniversiteye yeni başlayan gençlerde mevcut sigara içme durumunun belirlenmesi, sigara içmeye yöneltici nedenlerin ve gençlerin sigaraya bakış açısının saptanması amaçlanmıştır. 3533 (%49.3 erkek, %50.7 kız) öğrenciye üniversitemize kayıt sırasında 20 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Öğrencilerin 985'inin (%27.9) sigara içtiği, %56'sında babasının, %30'unda annesinin sigara içme öyküsünün bulunduğu saptanmıştır. Aile bireylerinin sigara içmesi ile öğrencilerin sigara içme alışkanlığı arasında anlamlı ilişki vardır (p<0.01). En sık sigaraya başlama nedenleri, arkadaştan etkilenme (%83.7) ve merak (%38.3) olup, sigara içenlerin başlama yaşının 15-17 yaş arasında yoğunlaştığı bulunmuştur. Sigara içen bireylerin %62.1'nin yabancı marka kullandığı, yabancı marka tercihi ile şehirde yaşama arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.01). İçenlerin %84'ünün bırakmayı istediği, %68'inin bırakmayı denediği, deneyenlerin %82'sinin ilk 1 yıl içinde tekrar başladıkları belirlenmiştir. Sigara bağımlılığının lise çağında yoğunlaşması, bu öğrencilerin sigarayı bırakmaya istekli ancak "eylemsiz" olmaları; bilgilendirici ve motive edici çalışmaların bu yaş grubunda artırılması ve sigaraya başlamayı engelleme mücadelesinin başlatılması gerektiğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Anket, öğrenciler, sigara içimi


Canan GÜNDÜZ TELLİ, Zeynep AYTEMUR SOLAK, Duygu ÖZOL, Abdullah SAYINER. Smoking habits among newly registered university students. Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(3): 101-106


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale