Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
İdiopathic pulmonary cholesterol granuloma case report [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(2): 121-123

İdiopathic pulmonary cholesterol granuloma case report

Özgür Samancılar1, Ufuk Çağırıcı1, Ali Veral2, Tolga Öz3, Alpaslan Çakan1, Mustafa Hikmet Özhan3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Anabilim, İzmir

In this report, we presented a forty-six years old female patient with a solitary pulmonary nodule who had been diagnosed as cholesterol granuloma of the lung after surgical intervention. Previously reported aetiologic factors of cholesterol granuloma were investigated but no risk factor was detected.

Keywords: cholesterol granuloma, lung, idiopathic


İdiyopatik pulmoner kolesterol granülomu olgu sunumu

Özgür Samancılar1, Ufuk Çağırıcı1, Ali Veral2, Tolga Öz3, Alpaslan Çakan1, Mustafa Hikmet Özhan3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Anabilim, İzmir

Soliter pulmoner nodül ile başvuran, cerrahi girişim sonrası yapılan patolojik incelemelerde pulmoner kolesterol granülomu tanısı alan, daha önce bildirilen etiyolojik faktörler araştırıldığında buna ait herhangi bir bulgu saptanmayan kırk altı yaşındaki kadın olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: akciğer, idiyopatik, kolesterol granülomu


Özgür Samancılar, Ufuk Çağırıcı, Ali Veral, Tolga Öz, Alpaslan Çakan, Mustafa Hikmet Özhan. İdiopathic pulmonary cholesterol granuloma case report. Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(2): 121-123

Corresponding Author: Özgür Samancılar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale