Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Noninvasive mechanical ventilation in a patient with acute respiratory failure due to myasthenic crisis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(3): 118-122

Noninvasive mechanical ventilation in a patient with acute respiratory failure due to myasthenic crisis

Ahmet URSAVAŞ1, Necdet KARLI2, Mehmet KARADAĞ1, Melek ATABEY1, Feride YILDIZ1, Ercüment EGE1, Nihat ÖZYARDIMCI1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa

Myasthenia gravis is an autoimmune disease of the nicotinic acetylcholin receptors at the postsynaptic membrane of the neuromuscular junction. Patients usually present with asymmetrical ptosis and/or diplopia, bulbar symptoms such as difficulties in chewing, speaking and swallowing and generalized fatigue. Infections, pregnancy, postpartum period and some medications may worsen the disease. If the respiratory muscles are involved or the airway-protective reflexes are lost, supportive mechanical ventilation may be necessary during acute myasthenic crisis. Endotracheal intubation and invasive mechanical ventilation have a number of complications and a high mortality. On the other hand, noninvasive mechanical ventilation is being successfully used in many pulmonary and neuromuscular diseases. There are few reports about the use of noninvasive mechanical ventilation in myasthenic crisis. We present a case with myasthenic crisis who was treated with noninvasive mechanical ventilation.

Keywords: Acute respiratory failure, myasthenic crisis, noninvasive mechanical ventilation


Myastenik kriz nedeniyle akut solunum yetmezliği gelişen bir hastada noninvazif mekanik ventilasyon

Ahmet URSAVAŞ1, Necdet KARLI2, Mehmet KARADAĞ1, Melek ATABEY1, Feride YILDIZ1, Ercüment EGE1, Nihat ÖZYARDIMCI1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa

Myasthenia gravis, nöromüsküler kavşağın, postsinaptik membranlarındaki nikotinik asetil kolin reseptörlerin, otoimmün hastalığıdır. Hastalar sıklıkla asimetrik pitoz ve/veya diplopi, çiğneme, konuşma ve yutma güçlüğü ve genel halsizlik ile başvurabilirler. Hastalık enfeksiyonlar, gebelik, puerperal dönem veya çeşitli ilaçlar nedeniyle kötüleşebilir. Miyastenik kriz sırasında, solunum kasları tutulmuşsa veya havayolunu temizleyen reşeksler azalmışsa, mekanik ventilasyon desteği gerekebilir. Endotrakeal entübasyon ve invazif mekanik ventilasyonun çok sayıda komplikasyonu vardır ve mortalitesi yüksektir. Noninvazif mekanik ventilasyon ise birçok pulmoner ve nöromüsküler hastalıkta başarıyla kullanılmaktadır. Bununla birlikte myastenik krizde noninvazif mekanik ventilasyon kullanımı hakkında az sayıda yayın vardır. Burada, noninvazif mekanik ventilasyon ile tedavi edilen bir miyastenik kriz olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akut solunum yetmezliği, myastenik kriz, noninvazif mekanik ventilasyon


Ahmet URSAVAŞ, Necdet KARLI, Mehmet KARADAĞ, Melek ATABEY, Feride YILDIZ, Ercüment EGE, Nihat ÖZYARDIMCI. Noninvasive mechanical ventilation in a patient with acute respiratory failure due to myasthenic crisis. Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(3): 118-122


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale