Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The relationship between obesity and demographic characteristics, severity of disease and atopy in asthma patients [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(3): 163-167

The relationship between obesity and demographic characteristics, severity of disease and atopy in asthma patients

Fahrettin Talay, Bahar Kurt
Abant Izzet Baysal University School Of Medicine, Department Of Chest Diseases, Bolu, Turkey

AIM: In this study we aimed to evaluate the relationship between obesity and gender, age, education status, atopy and severity of disease in asthma patients.
MATERIALS-METHOD: Asthmatics diagnosed in our chest diseases clinic (261 patients) were enrolled to study, and their BMI (kg/m2) were analyzed.
RESULTS: The mean age of asthmatic patients (195 female, 66 male) was 48.4 ± 16.2. Frequency of obesity in female asthmatics was higher than in male asthmatics (in females 44%, in males 23%; p<0.05). In female asthmatics older than 50 years, and in those education level was primary school or lower, frequency of obesity was higher (p<0.001). There was no relationship between obesity and atopy (p>0.05). Severity of disease was found to be correlated with the increase in the frequency of obesity (p<0.001). Also in all patients there was linear relationship in spearman correlation between BMI and asthma severity (r = 0.326, p<0.001) and age (r = 0.361, p<0.001). A negative correlation between BMI and FVC value (r = -0.325, p<0.001) was detected. In the multivariate logistic regression analysis, risk factors for obesity were found to be as follows: Female asthmatics older than 50 years [odds ratio (OR) = 2.2, 95% confidence interval (CI) = 1.2–4.0], education level of primary school or lower (OR = 2.8, 95% CI) = 1.4–5.5, moderate persistent asthma (OR = 5.1, 95% CI = 1.3–19.4), and severe persistent asthma (OR = 5.1, 95% CI = 1.3–21.6).
CONCLUSION: In this study, frequency of obesity in female asthmatics was higher in lower educational level and in age older than 50 years. Severity of disease correlated with frequency of obesity. The causative relation between obesity and severity of asthma needs to be clarified with new and more detailed studies.

Keywords: asthma, obesity, severity of disease, atopy


Astımlı hastalarda obezite ile demografik özellikler, hastalık şiddeti ve atopi arasındaki ilişki

Fahrettin Talay, Bahar Kurt
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bolu

AMAÇ: Bu çalışmada astımlı hastalarda obezite ile cinsiyet, yaş, eğitim durumu, atopi ve hastalık şiddeti arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Göğüs Hastalıkları polikliniğimizde astım tanısı konulan 261 hasta çalışmaya alındı. Hastaların vücut kitle indeksi (VKİ) (kg/m2) hesaplandı.
BULGULAR: Bu çalışmadaki astımlıların (195 kadın, 66 erkek) yaş ortalaması 48.4 ± 16.2 idi. Kadın hastalarda erkek hastalara göre obezite sıklığı daha fazla idi (Kadınlarda %44, erkeklerde %23, p= 0.003). Elli yaşın üzerinde ve ilkokul ve daha düşük eğitimli kadın astımlılarda obezite sıklığı daha fazla idi (p<0.001). Astımlılarda obezite ile atopi arasında bir ilişki bulunmadı (p>0.05). Hastalık şiddeti arttıkça obezite sıklığının arttığı saptandı (p<0.001). Astımlı hastalarda spearman korelasyon katsayısında VKİ ile astım şiddeti (r = 0.326, p<0.001) ve yaş (r = 0.361, p<0.001) arasında doğrusal ilişki saptandı. VKİ ile FVC değeri arasında ise negatif ilişki (r = -0.325, p<0.001) saptandı. Multivariate lojistik regresyon analizinde obezite için risk faktörleri şu şekilde bulundu. Elli yaşın üzerinde [odds ratio (OR) = 2.2, 95% confidence interval (CI) = 1.2–4.0], ilkokul ve daha düşük seviyede eğitimli (OR = 2.8, 95% CI = 1.4–5.5), orta persistan astımlı (OR = 5.1, 95% CI = 1.3–19.4) ve ileri persistan astımlı olmak (OR = 5.1, 95% CI = 1.3–21.6).
SONUÇ: Bu çalışmada özellikle düşük eğitimli ve 50 yaş üzerindeki kadın astımlılarda obezite sıklığı daha fazla saptandı. Astım şiddeti arttıkça obezite sıklığı da artmaktaydı. Astım şiddeti ile obezite arasındaki nedensel ilişkinin açıklanabilmesi için daha detaylı çalışmalar yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: astım, obezite, hastalık şiddeti, atopi


Fahrettin Talay, Bahar Kurt. The relationship between obesity and demographic characteristics, severity of disease and atopy in asthma patients. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(3): 163-167

Corresponding Author: Fahrettin Talay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale