Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A case of unresectable mediastinal and intrapulmonary mature cystic teratoma causing expectoration of hair [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(3): 123-127

A case of unresectable mediastinal and intrapulmonary mature cystic teratoma causing expectoration of hair

Atike DEMİR1, Ahmet ÜÇVET2, Sena YAPICIOĞLU1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Metin ÖZKAN1, Nur YÜCEL3, Ümit BAYOL4, Gökhan YUNCU2, Serir AKTOĞU1
1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir
3İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir
4SSK Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir

A 45-years-old male patient had ongoing complaints of dyspnea and left-sided chest pain. A density in his left hilar region on chest X-ray and a mass on upper mediastinum on thorax computed tomography (CT) were detected in our hospital three years ago. Bronchoscopic evaluation was normal. Cytologic examination of the bronchial aspiration material was in benign character and negative for acid-fast bacilli (AFB). He was offered thoracotomy, but he did not accept it and was discharged. After 3 months he underwent thoracotomy in another hospital and a mass invading main vascular structures and also the chest wall was discovered. The mass was evaluated as unresectable. On biopsy, no tumor was seen in the lung tissue and as granulation tissue was seen in one area, the case was diagnosed as tuberculosis and received treatment for 6 months. He was admitted to our clinic because of ongoing complaints and hemopthysis which started 15 days ago. Physical examination and laboratory investigations were in normal limits. His chest X-ray revealed a nonhomogeneous density in the left hilar region. Thorax CT showed a mass in the left upper lobe and mediastinum. Bronchoscopic evaluation revealed fiber-like, white material in the left upper lobe and a mass subtotally occluding the apicoposterior segment. Biopsy showed polypoid structure with hyperkeratosis covered by squamous epithelium and keratohyaline granules in the epithelium. The fiber-like material was evaluated as hair. The patient underwent thoracotomy with a presumptive diagnosis of teratoma.The mass in the anterior mediastinum and left upper lobe was invading the lower lobe, pericardium, pulmonary artery and the chest wall. The mass contained necrotic, putrid material and a big amount of hair. The tumor could not be completely resected. The pathologic diagnosis was mature cystic teratoma.

Keywords: Intrapulmonary, mediastinal, teratoma


Kıl ekspektorasyonuna neden olan anrezektabl, mediyastinal ve intrapulmoner matür kistik teratom olgusu

Atike DEMİR1, Ahmet ÜÇVET2, Sena YAPICIOĞLU1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Metin ÖZKAN1, Nur YÜCEL3, Ümit BAYOL4, Gökhan YUNCU2, Serir AKTOĞU1
1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir
3İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir
4SSK Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir

45 yaşında erkek hasta dispne ve sol yan ağrısı nedeniyle pek çok kez doktora başvurmuş. 3 yıl önce hastanemizde üst mediastende kitle saptanmış. Bronkoskopi normal, bronş aspirasyon sitolojisi benign ve asidorezistan basil negatif bulunmuş. Torakotomiyi kabul etmeyerek taburcu olmuş. 3 ay sonra başka bir hastanede yapılan torakotomide ana vasküler yapılara ve toraks duvarına invaze kitle saptanmış ve anrezektabl olarak değerlendirilmiş. Biyopside akciğer dokusunda tümör izlenmemiş; bir alanda granulasyon dokusu saptanması nedeniyle tüberküloz tanısı konarak 6 ay tüberküloz tedavisi verilmiş. Yakınmalarının devam etmesi ve 15 gün önce hemoptizi başlaması üzerine kliniğimize başvurdu. Fizik bakı ve laboratuvar incelemeleri normal bulundu. Akciğer grafisinde nonhomojen sol hiler dansite, toraks bilgisayarlı tomografisinde sol üst lob bronşunun başlangıç kesimini saran kitle izlendi. Bronkoskopide sol üst lob içinde serbest, beyaz, iplik görünümünde uzantılar ve apikoposterior segmenti tama yakın tıkayan vegetan kitle görüldü. Biyopside hiperkeratöz gösteren, skuamöz epitel ile çevrili polipoid yapı ve epitelde keratohyalin granülleri saptandı. İplik görünümündeki materyal saç kılı olarak değerlendirildi. Teratom düşünülerek torakotomi yapıldı. Ön mediyasten ve sol üst lobdaki kitlenin alt lob, perikard, pulmoner arter ve toraks duvarını invaze ettiği gözlendi. Kitle içinde nekrotik, kötü kokulu materyal ve bol kıl mevcuttu. Kitle rezeke edilemedi ve biyopsi "matür kistik teratom" olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: İntrapulmoner, mediyasten, teratom


Atike DEMİR, Ahmet ÜÇVET, Sena YAPICIOĞLU, Melih BÜYÜKŞİRİN, Metin ÖZKAN, Nur YÜCEL, Ümit BAYOL, Gökhan YUNCU, Serir AKTOĞU. A case of unresectable mediastinal and intrapulmonary mature cystic teratoma causing expectoration of hair. Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(3): 123-127

Corresponding Author: Atike DEMİR


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale