Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Neopterin levels in differential diagnosis of active and inactive pulmonary tuberculosis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(2): 64-74

Neopterin levels in differential diagnosis of active and inactive pulmonary tuberculosis

Asuman Yeğen1, Sibel Yurt1, Nevin Işık1, Nevin Yaman1, Burcu Arpınar Yiğitbaş1, Hafize Uzun2, A. Filiz Koşar1
1Yedikule Chest Disease And Chest Surgery Education And Research Hospital, Chest Disease, İstanbul
2I. U. Cerrahpasa Medikal Faculty, Biochemistry Department, İstanbul

OBJECTIVE: Neopterin is a marker associated with cell-mediated immunity. It is produced in monocytes/macrophages primarily upon stimulation with interferon-γ and release into body fluids. In the present study, serum and urinary neopterin (Np) concentrations were measured in patients with active pulmonary tuberculosis (TB) cases, with inactive pulmonary TB and healthy controls, in order to investigate its’role in the diagnosis and disease activity. MATERIAL-METHOD: Serum and urinary Np levels were evaluated in 19 patients with active pulmonary TB (clinical, radiological and bacteriological), 15 patients with inactive pulmonary TB (confirmed as one year radiologically stabile lesions and at least 3 negative sputum smears and cultures) and 10 healty individuals. Np levels were measured by ELISA. RESULTS: Serum and urinary Np levels in active TB patients (Serum Np mean: 15,07±2,83 nmol/L and urinary Np mean: 442,75±85,57µmol/ creatinin respectively) were significantly higher than the levels of the patients with inactive pulmonary TB (serum Np mean: 10,67±1,46 nmol/L and urinary Np mean: 231,41 ±42,38 µmol/creatinin respectively) and healthy controls (serum Np mean: 5,22±1,48 nmol/L and urinary Np mean: 146,53±13,27 µmol/creatinin respectively). Additionaly serum Np levels were above the standard cut-off levels (10 nmol/L). Serum Np levels in inactive pulmonary TB cases were also significantly higher than healthy controls (p<0,005). CONCLUSION: Serum and urinary Np levels may be used in the diagnosis of TB and may reflect the degree of disease activity in pulmonary TB patients. It may be used as an additional, noninvasive parameter to radiological and bacteriological tools.

Keywords: neopterin, tuberculosis


Aktif akciğer tüberkülozu ve sekel akciğer tüberkülozu ayrımında neopterinin yeri

Asuman Yeğen1, Sibel Yurt1, Nevin Işık1, Nevin Yaman1, Burcu Arpınar Yiğitbaş1, Hafize Uzun2, A. Filiz Koşar1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biokimya Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Neopterin (Np) hücresel immünite ile ilişkili bir belirteçdir. Başlıca IFN-γ tarafından uyarılan monosit ve makrofajlardan üretilir ve vücut sıvılarına salınır. Çalışmamızda, yayma pozitif akciğer tüberküloz olguları, sekel akciğer tüberküloz olguları ve sağlıklı erişkinlerde serum ve idrar Np düzeylerinin ölçümünün, tüberküloz tanısında ve reaktivasyon tayininde kullanılabilirliğini ve yararını araştırdık. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamıza klinik, radyolojik ve bakteriyolojik olarak aktif akciğer tüberkülozu tanısı alan 19 olgu, radyolojik olarak sekel tüberküloz ile uyumlu lezyonları olan ve 3 kez bakılan balgam ARB direkt (-), teksif (-), kültür (-) olan 15 sekel akciğer tüberkülozlu ve 10 sağlıklı olgu dahil edildi. Olguların serum ve idrar Np düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. BULGULAR: Çalışmamızda, aktif tüberküloz olgularının hepsinin serum Np düzeylerinin standart cut-off değerinin (10nmol/L) üzerinde olup, aktif akciğer tüberkülozlu olguların serum ve idrar Np düzeyleri sırasıyla (ort: 15,07±2,83 nmol/L) (ort: 442,75±85,57µmol/ mol kreatinin) olarak saptandı. Bu değerler hem sağlıklı kontrol grubuna (serum Np ort: 5,22±1,48 nmol/L, idrar Np ort: 146,53±13,27 µmol/mol kreatinin) göre hem de sekel akciğer tüberkülozlu gruba (serum Np ort: 10,67±1,46 nmol/L, idrar Np ort: 231,41 ±42,38 µmol/mol kreatinin) göre istatistiksel olarak anlamlı yükseklik gösterdi. Sekel akciğer tüberkülozlu olgularımızın serum Np düzeyleri (ort: 10,67±1,46 nmol/L) de sağlıklı kontrol grubundan (ort: 5,22±1,48 nmol/L) anlamlı olarak yüksekti. SONUÇ: Sonuç olarak; serum ve idrar Np düzeyleri hastalık tanısında, aktivite tayininde radyolojik ve bakteriyolojik verilere yardımcı noninvaziv bir parametre olarak kullanılabilir ve aynı zamanda klinik takipte yardımcı bir parametre olabilir.

Anahtar Kelimeler: neopterin, tüberküloz


Asuman Yeğen, Sibel Yurt, Nevin Işık, Nevin Yaman, Burcu Arpınar Yiğitbaş, Hafize Uzun, A. Filiz Koşar. Neopterin levels in differential diagnosis of active and inactive pulmonary tuberculosis. Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(2): 64-74

Corresponding Author: Sibel Yurt, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale