Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Use of Proton Pump Inhibitors and the Risk of Community-Acquired Pneumonia: A Population-Based Case-Control Study [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(3): 177-183

Use of Proton Pump Inhibitors and the Risk of Community-Acquired Pneumonia: A Population-Based Case-Control Study

Sinem Ezgi Gulmez1, Anette Holm2, Henrik Frederiksen1, Thøger Gorm Jensen3, Court Pedersen2, Jesper Hallas1
1Research Unit Of Clinical Pharmacology, Faculty Of Health Sciences, Institute Of Public Health, University Of Southern Denmark, Odense
2Department Of Infectious Medicine, Odense University Hospital
3Department Of Clinical Microbiology, Odense University Hospital, Odense, Denmark

BACKGROUND: Recently, the use of proton pump inhibitors (PPIs) has been associated with an increased risk of pneumonia. We aimed to confirm this association and to identify the risk factors.
METHODS: We conducted a population-based case-control study using data from the County of Funen, Denmark. Cases (n=7642) were defined as all patients with a first-discharge diagnosis of community-acquired pneumonia from a hospital during 2000 through 2004. We also selected 34,176 control subjects, who were frequency matched to the cases by age and sex. Data on the use of PPIs and other drugs, on microbiological samples, on x-ray examination findings, and on comorbid conditions were extracted from local registries. Confounders were controlled by logistic regression.
RESULTS: The adjusted odds ratio (OR) associating current use of PPIs with community-acquired pneumonia was 1.5 (95% confidence interval [CI], 1.3-1.7). No association was found with histamine2-receptor antagonists (OR, 1.10; 95% CI, 0.8-1.3) or with past use of PPIs (OR, 1.2; 95% CI, 0.9-1.6). Recent initiation of treatment with PPIs (0-7 days before index date) showed a particularly strong association with community-acquired pneumonia (OR, 5.0; 95% 2.1-11.7), while the risk decreased with treatment that was started a long time ago (OR, 1.3; 95% CI, 1.2-1.4). Subgroup analyses revealed high ORs for users younger than 40 years (OR, 2.3; 95% CI, 1.3-4.0). No dose-response effect could be demonstrated.
CONCLUSION: The use of PPIs, especially when recently begun, is associated with an increased risk of community-acquired pneumonia.

Keywords: Proton pump inhibitors (PPIs), community-acquired pneumonia (CAP), case-control study, pharmacoepidemiology


Proton pompa inhibitörleri ve toplum kökenli pnömoni riski: topluma dayalı olgu-kontrol çalışması

Sinem Ezgi Gulmez1, Anette Holm2, Henrik Frederiksen1, Thøger Gorm Jensen3, Court Pedersen2, Jesper Hallas1
1Klinik Farmakoloji Arastirma Birimi, Saglik Bilimleri Fakultesi, Halk Sagligi Enstitusu, Guney Danimarka Universitesi, Odense
2Odense Universitesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastaliklari Ana Bilim Dali, Odense, Danimarka
3Odense Universitesi Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dali, Odense, Danimarka

AMAÇ: Yakın çalışmalar, proton pompa inhibitörlerinin (PPİ) kullanımının, pnömoni riskini artırdığına işaret etmektedir. Bu çalışmada, bu ilişkiyi doğrulama ve risk faktörlerini belirlemeyi amaçladık.
Çalışmanın tipi ve bölgesi: Danimarka, Funen eyaletine ait veri kullanarak, bir topluma dayalı olgu–kontrol çalışması düzenledik.
Çalışma popülasyonu: Olgular, 2000–2004 yılları arasında herhangi bir hastaneden pnömoni tanısı almış tüm hastalardı (n=7.642). Yaş ve cinsiyet olarak uyumlandırılmış 34.176 kontrol olguları seçildi. PPİ ve diğer ilaçların kullanımına ait veriler, mikrobiyoloji örnekleri, göğüs radyografisi bulguları ve eşlik eden hastalıklar, yerel kayıtlardan elde edildi. Karıştırıcı faktörler, lojistik regresyon analizi ile kontrol edildi.
BULGULAR: PPİ güncel kullanımı ve toplum kökenli pnömoni ilişkisini gösteren düzeltilmiş odds oranı (OO) 1,5 (%95 güven aralığı[GA]; 1,3–1,7) idi. Histamin-2 reseptör antagonistleri (OO, 1,10; %95 GA, 0,8–1,3) ya da PPİ geçmiş kullanımı ile (OO; 1,2; %95, 0,9–1,6) ile bir ilişki bulunmadı. PPİ’lerin yakın zamanda (indeks tarihinden 0–7 gün önce) kullanılmaya başlanması ile daha güçlü bir ilişki bulundu (OO; 5,0; %95 GA 2,1–11,7), ve risk daha uzun süre önce başlamış tedaviye göre azalıyordu (OO; 1,3; %95 GA; 1,2–1,4). Alt grup analizleri, 40 yaş ve daha üstü kişiler için daha yüksek riske işaret etti (OO; 2,3; %95, 1,3–4,0). Doz-yanıt ilişkisi bulunamadı.
SONUÇ: PPİ kullanımı, özellikle yakın zamanda kullanıma başlandığında, toplum kökenli pnömoni riski artışı ile ilişkilidir.
Anahtar kelimeler: Proton pompa inhibitörleri (PPİ), toplum kökenli pnömoni (TKP), olgu-kontrol çalışması, farmakoepidemiyoloji

Anahtar Kelimeler: Proton pompa inhibitörleri (PPİ), toplum kökenli pnömoni (TKP), olgu-kontrol çalışması, farmakoepidemiyoloji


Sinem Ezgi Gulmez, Anette Holm, Henrik Frederiksen, Thøger Gorm Jensen, Court Pedersen, Jesper Hallas. Use of Proton Pump Inhibitors and the Risk of Community-Acquired Pneumonia: A Population-Based Case-Control Study. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(3): 177-183

Corresponding Author: Sinem Ezgi Gulmez, France


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale