Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Progressive course of pulmonary tuberculosis generating a cold abscess on the chest wall in a case with reduced immunity [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(2): 117-120

Progressive course of pulmonary tuberculosis generating a cold abscess on the chest wall in a case with reduced immunity

Sibel Ayık, Nilüfer Aslankara, Aydan Çakan, Ayşe Özsöz
İzmir Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

We presented a case of pulmonary tuberculosis invaded chest wall and caused cold abscess. A 58-year-old male patient was admitted to our hospital with a swelling on the left side of his back, discharge, and cough. He had been receiving dialysis therapy due to chronic renal failure for four years. On physical examination, a fixed smooth mass on the infrascapular region of the left hemithorax and 2cm below, a lateral incision with serous discharge were noted. Excisional biopsy had been performed on this region three weeks ago and the result had been reported as granulomatous dermatitis. The sputum smear was positive for AFB. On radiological examination inflammatory soft tissue changes, including multiple small abscess formations, were detected on chest wall and the parenchymal fibroproductive lesions were seen on the left lung's apical zone. Both lesions were found to begin from the same level, suggesting that the parenchymal lesion passed through the intercostal space and invaded chest wall. As a rare phenomenon, lung tuberculosis may follow a progressive course characterized by the development of a cold abscess on the chest wall, thus, this case was considered for presentation.

Keywords: chronic renal failure, lung tuberculosis, cold abscess


İmmün direnci düşük bir olguda akciğer tüberkülozunun göğüs duvarinda soğuk abse oluşturan progresif seyri

Sibel Ayık, Nilüfer Aslankara, Aydan Çakan, Ayşe Özsöz
İzmir Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Akciğer tüberkülozunun progresif seyir göstererek göğüs duvarına doğru ilerlemesiyle soğuk abse oluşturması ve bu tür olguların nadir görülmesi nedeniyle olgumuzun özelliklerini sunduk. Kronik böbrek yetmezliği (KBY) nedeni ile dört yıldır diyalize girmekte olan 58 yaşında olgu sırtın sol tarafında ağrısız şişlik, akıntı ve öksürük şikayetleri ile başvurdu. Sol hemitoraksta infraskapuler bölgede yumuşak kıvamlı fiks kitle ve yaklaşık 2 cm altta lateral insizyon ve bu insizyondan seröz akıntı mevcuttu. Hastaya üc hafta önce bu bölgeden cilt biopsisi yapıldığı ve patolojik incelemesinin granülomatöz dermatit olarak rapor edildiği öğrenildi. Balgam ARB bakısında tüberküloz basili müspet bulundu. Radyolojik görüntülemelerde sol akciğerde fibroprodiktif lezyon ile aynı seviyeden başlayan göğüs duvarında inflamatuar yumuşak doku değişiklikleri ve içerisinde multipl küçük abse formasyonları saptanması lezyonun interkostal geçişini düşündürdü.

Anahtar Kelimeler: akciğer tüberkülozu, kronik böbrek yetmezliği, soğuk abse


Sibel Ayık, Nilüfer Aslankara, Aydan Çakan, Ayşe Özsöz. Progressive course of pulmonary tuberculosis generating a cold abscess on the chest wall in a case with reduced immunity. Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(2): 117-120

Corresponding Author: Sibel Ayık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale