Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The etiology of solitary pulmonary nodules in young patients [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(2): 99-104

The etiology of solitary pulmonary nodules in young patients

Seyfettin Gümüş1, Ömer Deniz1, Fatih Örs2, Faruk Çiftçi3, Ergun Tozkoparan1, Orhan Yücel4, Önder Öngürü5, Onur Genç4, Hayati Bilgiç1, Kudret Ekiz1
1Gulhane Military, Medical Academy, Department Of Pulmonary Medicine And Tuberculosis, Ankara
2Gulhane Military, Medical Academy, Department Of Radiology, Ankara
3Gulhane Military, Medical Academy, Haydarpasa Training Hospital, Department Of Pulmonary Medicine And Tuberculosis, Ankara
4Gulhane Military, Medical Academy, Department Of Thoracic Surgery, Ankara
5Gulhane Military, Medical Academy, Department Of Pathology, Ankara

OBJECTIVE: It was suggested that tuberculosis (TB) was responsible for an important part of the etiology of solitary pulmonary nodules (SPN) in patients under 35 years old in areas where prevalence of TB was high. The purpose of this study was to determine the rates of different diagnoses in patients, under 35 years old, applying to our hospital and who were investigated for the differential diagnosis of SPN. MATERIAL-METHOD: The files/records of the patients with a prediagnosis of SPN were investigated retrospectively between the years 2001 and 2006. The dimensions of the lesions, the degree and the form of the calcifications were determined using thorax CT. The final diagnoses of the patients were determined using patient files and/or hospital computer system. RESULTS: We detected 42 patients with SPN. The mean diameter of the SPNs was 2,0±0,7 cm. All the patients were male and the mean age was 23,3±3,7 years. In nine patients, TB, in 5 patients, sequel of tuberculosis, in 4 patients, hydatid cyst, in 2 patients, metastatic cancer, in 2 patients, arterio-venous malformation, in 2 patients, hamartoma, in one patient, fibrohistiocytic tumor, in one patient, pulmonary sequestration, in one patient, schwannoma, in one patient osteochondroma, in one patient pneumonia, in one patient post operative sequel, and in one patient mucocele were detected. Among II patients who were followed up, 6 were considered as benign. CONCLUSION: We concluded that TB was in first place and hydatid cyst was in second place as the causes of SPN in patients prediagnosed with SPN in our hospital. Our study also suggests that metastatic cancer should be bear in mind in the differential diagnosis of SPN in this age group patients.

Keywords: etiology, lung, solitary, nodule, tuberculosis, young


Genç hastalarda soliter pulmoner nodüllerin etiyolojisi

Seyfettin Gümüş1, Ömer Deniz1, Fatih Örs2, Faruk Çiftçi3, Ergun Tozkoparan1, Orhan Yücel4, Önder Öngürü5, Onur Genç4, Hayati Bilgiç1, Kudret Ekiz1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Servisi, Ankara
4Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
5Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Tüberküloz (TB) prevalansı yüksek olan bölgelerde, 35 yaş altı hastalarda, soliter pulmoner nodüllerin (SPN) etyolojisinin önemli bir bölümünden TB’nin sorumlu olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmanın amacı hastanemize başvuran ve SPN ön tanısıyla araştırılan 35 yaş altı hastalarda farklı tanı oranlarını belirlemekti. GEREÇ-YÖNTEM: Bu amaçla, retrospektif olarak, 2001-2006 yılları arasında, SPN ön tanısı olan hastaların dosyaları/kayıtları incelendi. Toraks BT’lerine göre lezyonların boyutları, kalsifikasyon dereceleri, şekilleri tespit edildi. Hastaların son tanıları hasta dosyaları ve/veya hastane bilgisayar sistemi kullanılarak belirlendi. BULGULAR: SPN’li toplam 42 hasta saptadık. Hastaların hepsi erkek, yaş ortalaması 23,3±3,7’di. SPN’lerin ortalama çapı 2,0±0,7 cm idi. 9 hastada TB, 5 hastada sekel TB, 4 hastada kist hidatik, 2 hastada metastatik kanser, 2 hastada arteriyo-venöz malformasyon, 2 hastada hamartoma, bir hastada fibrohistiyositik tümör, bir hastada pulmoner sekestrasyon, bir hastada schwannoma, bir hastada osteokondrom, bir hastada sferik pnomoni, bir hastada postoperatif sekel, bir hastada ise mukosel tanısı konduğu ortaya çıkarıldı. 11 hastanın takip edildiği, bu hastaların 6’sının takiplerde benign olduğuna karar verildiği saptandı. SONUÇ: Hastanemizde, SPN ön tanısı olan hastalarda, SPN nedenleri olarak birinci sırada TB, ikinci sırada da kist hidatik olduğu sonucuna vardık. Çalışmamız, ayrıca, bu yaş grubu hastalarda primer ve metastatik kanserleri de SPN ayırıcı tanısında akılda bulundurmak gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: akciğer, etiyoloji, genç, nodül, soliter, tüberküloz


Seyfettin Gümüş, Ömer Deniz, Fatih Örs, Faruk Çiftçi, Ergun Tozkoparan, Orhan Yücel, Önder Öngürü, Onur Genç, Hayati Bilgiç, Kudret Ekiz. The etiology of solitary pulmonary nodules in young patients. Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(2): 99-104

Corresponding Author: Seyfettin Gümüş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale