Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Assessment of phagocytes and oxidative burst functions of monocytes and granulocytes in 15 patients with bronchiectasis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(2): 93-98

Assessment of phagocytes and oxidative burst functions of monocytes and granulocytes in 15 patients with bronchiectasis

Arzu Ertürk1, Sema Canbakan1, Meral Gülhan1, Ebru Ünsal1, Ali Şengül2, Aysel Pekel2, Nermin Çapan1
1Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Center
2Gülhane Military Hospital, Immunology Department, Ankara

OBJECTIVES: The aetiology of bronchiectasis is unknown in 50% of patients with bronchiectasis. In recent years the role of immune system on the pathogenesis of bronchiectasis is emphasized. In our study we investigated the phagocytosis and oxidative burst functions of monocytes and granulocytes in the cystic bronchiectasis patients with unknown aetiology MATERIAL-METHOD: The levels of Ig G, Ig A, Ig M, Ig E and the phagocytosis and oxidative burst functions of monocytes and granulocytes were studied in 15 patients with bronchiectasis who were diagnosed with high resolution computed tomography (HRCT). Phagocytosis was assessed normal as 65-95% for monocytes, 95-99% for granulocytes; oxidative burst function was assessed normal as 70-100% for monocytes and 95-100% for granulocytes. RESULTS: In all patients levels of Ig G, Ig M, Ig A were normal, whereas in 2 cases Ig E was elevated. In 11 cases subgroups of T cells were studied and only 4 cases was determined as normal. In 6 patients monocyte phagocytosis, in 8 patients granulocyte phagocytosis, in 5 patients monocyte oxidative burst function, in 5 patients granulocyte oxidative burst function were determined as low. In 1 patient 4 functions, in 2 patients 3 functions, in 5 patients 2 functions were impaired. At least one function was impaired in 12 (80%) patients. Also there were 8 (53.3%) cases with at least two impaired functions. CONCLUSION: We determined impairment in phago-burst function in 80% of our limited number of patients with bronchiectasis. Immune sysytem might be important in the etiology of adult bronchiectasis.

Keywords: bronchiectasis, granulocyte, monocyte, phago-burst function


Bronşektazili 15 olguda monosit ve granülosit fagositoz ve oksidatif patlama fonksiyonlarinin değerlendirilmesi

Arzu Ertürk1, Sema Canbakan1, Meral Gülhan1, Ebru Ünsal1, Ali Şengül2, Aysel Pekel2, Nermin Çapan1
1Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi (gata) İmmünoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Bronşektazili hastaların % 50’sinde etyoloji bilinmemektedir. Son yıllarda bağışıklık sisteminin bronşektazi gelişmesindeki rolü üzerinde durulmaktadır. Çalışmamızda etyolojisi bilinmeyen kistik bronşektazili hastalarda monosit ve granülositlerin fagositoz fonksiyonları ve oksidatif patlama fonksiyonları araştırıldı. GEREÇ-YÖNTEM: Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT) ile bronşektazi tanısı alan 15 olguda akut alevlenme olmayan dönemde monosit ve granülositlerin fagositoz fonksiyonları ve oksidatif patlama fonksiyonları; IgG, IgA, IgM, IgE düzeyleri çalışıldı. Fagositoz için monositlerde %65-95, granülositlerde %95-99; oksidatif patlama için monositlerde %70-100, granülositlerde %95-100 aralığı normal olarak değerlendirildi. BULGULAR: Olguların hepsinde IgG, IgM, IgA düzeyleri normal, 2 olguda IgE düzeyi yüksek izlendi. Onbir olguda T hücre subgrubları çalışıldı, yalnızca 4 olguda normal değerlerde izlendi. Monosit fagositozu 6, granülosit fagositozu 8; monosit oksidatif patlama 5 ve granülosit oksidatif patlama fonksiyonları 5 hastada düşük olarak saptandı. Bir hastada 4 fonksiyonda, 2 hastada 3 fonksiyonda, 5 hastada 2 fonksiyonda birden bozukluk vardı. Oniki hastanın (%80) en az bir fonksiyonu bozuktu. En az iki fonksiyonu bozuk olan 8 olgu (%53,3) vardı.
SONUÇ: Sınırlı sayıdaki bronşektazili olgumuzda fago-patlama panel de %80 oranında bozukluk saptandı. Erişkin bronşektazilerde etiyolojide bağışıklık sisteminin incelenmesinin önemli olabileceği görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: bronşektazi, fago-patlama panel, granülosit, monosit


Arzu Ertürk, Sema Canbakan, Meral Gülhan, Ebru Ünsal, Ali Şengül, Aysel Pekel, Nermin Çapan. Assessment of phagocytes and oxidative burst functions of monocytes and granulocytes in 15 patients with bronchiectasis. Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(2): 93-98

Corresponding Author: Arzu Ertürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale