Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A candida albicans pneumonia which developed after major abdominal surgery: a case report [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(2): 110-112

A candida albicans pneumonia which developed after major abdominal surgery: a case report

Dilaver Taş1, Oğuzhan Okutan1, Zafer Kartaloğlu1, Nurittin Ardıç2, Tayfun Çalışkan1
1Gata Haydarpasa Training Hospital Department Of Pulmonary Medicine
2Gata Haydarpasa Training Hospital Department Of Microbiology

Predisposing factors are very important in candida pneumonia which results from hematogenous spread. As seen in our patient presented below, malignancy, surgery in the gastrointestinal system and usage of antibiotics of wide spectrum take place firstly. The patients who have risks for fungal infections, should be examined carefully to avoid treatment delay and diagnostic difficulties. In our article, we present a case who had candida pneumonia with bilateral infiltrations, which developed after low anterior resection for rectum adenocarcinoma and resulted from hematogenous spread.

Keywords: Candida albicans, pneumonia, surgery


Majör batin cerrahisi sonrasi gelişen candida albicans pnömonisi: olgu sunumu

Dilaver Taş1, Oğuzhan Okutan1, Zafer Kartaloğlu1, Nurittin Ardıç2, Tayfun Çalışkan1
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Gata Haydarpasa Eğitim Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul

Hematojen yayılım sonucu gelişen candida pnömonisinde, predispozan faktörlerin rolü önemlidir. Bunlar arasında aşağıda sunacağımız hastamızda da olduğu gibi kanser, gastrointestinal cerrahi işlemler ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı ön sıralarda gelir. Fungal infeksiyonlar açısından riskli hastalar, tanı koymadaki zorluklar ve tedavi gecikmesini önlemek amacıyla dikkatli takip edilmelidir. Bu yazımızda, rektum adenokarsinoma nedeniyle total mezorektal eksizyon operasyonu uygulanan bir hastada postoperatif gelişen ve hematojen yayılım sonucu akciğerde bilateral infiltrasyonla seyreden candida pnömonisi olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Candida albicans, cerrahi, pnömoni


Dilaver Taş, Oğuzhan Okutan, Zafer Kartaloğlu, Nurittin Ardıç, Tayfun Çalışkan. A candida albicans pneumonia which developed after major abdominal surgery: a case report. Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(2): 110-112

Corresponding Author: Oğuzhan Okutan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale